آوای جنوب

شمارش معکوس برای سید ناصر حسینی

آوای جنوب

ثانیه شماری که برای سید ناصر به صدا در آمده است
انتخابات به پایان می رسد و سید ناصر حسینی پیروز انتخابات می شود .
جعفری و هومان و ریحان فرمانداری را ترک می کنند و از آن لحظه کار برای سید ناصر شروع می شود .
آغازی پس از غلامرضا تاجگردون و باید بپذیریم کار سخت و سخت تر می شود .
در حالی سید ناصر حسینی به مجلس راه یافت که هوادارن او در انتظار تغییر و تحول بودند.
هواداران و لیدرهای سید ناصر حسینی در سالهای مدیریت تاجگردون به خوبی دیده بودند که او چگونه در کمترین زمان ممکن در تمامی انتصابات و جابجایی های کارکنان ورود کرده بود.
سالهاست قرار بر همین اصل است و همگان به خوبی می دانند شایسته سالاری شعاری بیش نیست بلکه در تمامی جریانات انتصابات بر اساس تعداد رای دهندگان هر طایفه است .
انتظارات از او وقتی سخت می شود که بعد از تاجگردون به میدان آمده است و او می ماند و هوادارانی که در انتظار تغییر هستند .
روحیه او و برادر بزرگتر متفاوت است به گونه ای که حتی برادر بزرگتر برای او در زیر فشار لیدرها نامه می نویسد .
باید بپذیریم ثانیه شمار برای سید ناصر به صدا در آمده است و او هر ثانیه به پایان نزدیک و نزدیکتر می شود .
او این روزها را در حالی سپری میکند که هنوز نتوانسته انتظارات هواداران را برآورده کند .شاید پیش خود بگوید وظیفه نماینده چنین است و چنان اما مردم و آنهاییکه شبانه روز در کنار او بودند طاقت شان به سر آمده است .
برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که او دیگر در گچساران کاندیدای مجلس نخواهد شد و برادر بزرگتر به صحنه خواهد آمد و این در حالیست که در هفته های گذشته سپردن کار به سید قدرت در بین لیدرها ورد زبان ها بود و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی در روزهای آینده خواهد افتاد.
فرصت کم است و انتظارات بسیار و این گوی و این میدان و این هم سید ناصر و …

با دیگران به اشتراک بگذارید
else:
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president