آوای جنوب  مجموعه شهرداری دوگنبدان که در ایام کرونایی سنگ تمام گذاشته و تلاش شبانه روزی تا امروز بدون خستگی در میدان حضور دارند و این تلاش در جهت رفاه و آسایش شهروندان است. خبرگزاری فارس گچساران_ علی‌مراد کاظم‌پور، بی شک بخش عظیمی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی؛ صنعتی و خدماتی کشور مرهون کوشش و مجاهدت بی […]

آوای جنوب 

مجموعه شهرداری دوگنبدان که در ایام کرونایی سنگ تمام گذاشته و تلاش شبانه روزی تا امروز بدون خستگی در میدان حضور دارند و این تلاش در جهت رفاه و آسایش شهروندان است.

تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری در گچساران/فروشندگان و مردم رعایت کنند  کارگران شهرداری ضد کرونا نیستند

خبرگزاری فارس گچساران_ علی‌مراد کاظم‌پور، بی شک بخش عظیمی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی؛ صنعتی و خدماتی کشور مرهون کوشش و مجاهدت بی وقفه و شبانه روزی بزرگ مردانی است که کمتر از آنها نام برده می شود.

تلاش مجاهدانه کارگران در ابعاد مختلف باعث حرکت چرخه اقتصاد کشور و فراهم کردن منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های اجتماعی و رفاهی در مسیر توسعه پایدار جوامع خواهد شد.

 بی تردید شهرداری یکی از آماده ترین نهادها در زمان مدیریت بحران بوده اما متاسفانه باید بپذیریم این خدمات به دلیل آنکه در هنگام آسایش و استراحت شهروندان صورت می‌گیرد از دید مردم به دور مانده است.
مجموعه شهرداری دوگنبدان که در ایام کرونایی سنگ تمام گذاشته و تلاش شبانه روزی تا امروز بدون خستگی در میدان حضور دارند  و این تلاش در جهت  رفاه و آسایش شهروندان است.

اما وظیفه ما در قبال آنها چیست…

شب است و بازار تره و بار و میوه فروشی گچساران و هنوز تعدادی از مغازه ها تعطیل نکرده اند؛  بوی بد منطقه در جدول روبروی مغازه ها به دلیل ریختن زباله‌هایشان در آن محل با وجود چندین سطل زباله حتی با وجود ماسک ایستادن را سخت کرده است اما نیروهای شهرداری ایستاده اند تا با نظافت منطقه و شست‌و شوی محل  را برای شروع یک روز دیگر آماده کنند.

 استشمام بوی بد منطقه موجب نمی شود تا کارگران شهرداری دست از کار بکشند و به همراه نیروهای آتش نشانی در حال پاکیزگی محل هستند.

نیمه های شب است و هنوز تیم شهرداری در منطقه مشغول کار است، اما… اما من وشما به عنوان شهروند نباید فراموش کنیم  که کارگران ضد ویروس  نیستند و ما باید با حفظ و پاکیزگی جامعه پیرامونی خود به کمک آنها بیاییم.

یادمان باشد هر شب پس از پایان کار مغازه  جلوی درب مغازه را شستشو و ضد عفونی کنیم تا هم به شهرمان کمک کرده باشیم و هم موجب رضایت مشتریان شود و یادمان باشد جایگاه اضافات ته مانده های میوه و تره بار در جدول مقابل مغازه هایمان نیست.

 انتهای