آوای جنوب

صندوق کار آفرینی امید استان و بهترین عملکرد در حوزه اشتغال روستایی در کشور/حاجی پور با اقتدار مدیر برتر کشور شد

آوای جنوب

صندوق کار آفرینی استان کهگیلویه و بویر احمد بهترین عملکرد را در بین صندوق های کارآفرینی کشور کسب کرد

به گزارش آوای جنوب، صندوق کار آفرینی استان کهگیلویه و بویر احمد بهترین عملکرد را در بین صندوق های کارآفرینی امید کشور کسب کرد.

در جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور مدیرعامل صندوق کار آفرینی کشور ، حاجی پور بهترین عملکرد در بحث اشتغال روستایی در سال گذشته را داشت.

در سال گذشته با راه اندازی شغل های روستایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی استان توانست بهترین عملکرد را به نام خود کند .

وی که دغدغه شبانه روزی برای رفع بیکاری در روستاهای استان را داشت ، به حق خود رسید و بهترین عملکرد را به نام خود کرد

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president