آوای جنوب

بازدید معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به همراه نماینده مجلس و مسوولین استانی از پتروشیمی گچساران+نصاویر

آوای جنوب
صبح امروز معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به همراه سید ناصر حسینی نماینده گچساران و باشت در مجلس و مسوولین استانی و شهرستانی از پتروشیمی گچساران بازدید به عمل آوردند.

 

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president