هستند مدیرانی در جوامع امروزی که عاشقانه و دلسوزانه خدمت می کنند بی آنکه به دنبال فضای تبلیغاتی باشند.

یکی از ویژگی های جوامع امروزی تاثیرگذاری فضاهای مجازی بررفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد جامعه است که هرچه وابستگی افراد به این فضاها بیشتر باشد تاثیر گذاری این شبکه ها در شکل گیری رفتارهای سیاسی رای دهندگان نیز بیشتر خواهد بود.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات اهمیت و ارزش این رویداد مهم و سرنوشت ساز بیشتر شده و مردم اخبار مربوط به انتخابات را از منابع مختلفی دنبال می کنند که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی یکی از این منابع می باشد.
برای مشارکت سیاسی افراد جامعه ۱۱ سطح مشارکتی تعریف شده است که تبلیغات به عنوان هشتمین سطح نقش مهمی در شناساندن کاندیداها و افزایش آگاهی آحاد جامعه دارد.
در این میان هستند مدیرانی در جوامع امروزی که عاشقانه و دلسوزانه خدمت می کنند بی آنکه به دنبال فضای تبلیغاتی باشند.
عدل هاشمی سرداری که به جرات باید اذعان کرد همیشه شفاف بوده است یکی از آن دسته مدیرانی است که عاشقانه برای خدمت آمده است و همه هم و غم او فقط خدمت بوده است.
با نگاهی به عملکرد او در این دوره باید اذعان کرد او نماینده ای موفق بوده است اما… اما او نتوانسته است در ارائه عملکرد موفق باشد.
او در روزهایی که خیلی از اصولگراها عقب نشینی کردند قاطعانه از رئیسی حمایت کرد و در ماه های اخیر نیز قاطعانه از شفاف سازی آرای نمایندگان حمایت کرد و در این مدت بارها اعلام کرد هر لحظه آماده استیضاح رئیس جمهور است.
او هر چند از دولتی ها نبود اما آنقدر قدرت داشت که هر وزیری را که دیارش نیاز داشت به منطقه بیاورد.
عدل اما در بحث پروژه های عمرانی منطقه نیز موفق عمل کرد اما باید اذعان کرد او در ارائه عملکرد ضعیف ترین کارکرد را داشته است.
او این روزها باید بداند قدرت رسانه و فضای مجازی می تواند او را به مرد اول استان تبدیل کند و این همان جای خالی بزرگی است که کار را برای عدل هاشمی سخت کرده است و شاید همین ضعف بزرگ مردی را که دوست دارد خالصانه خدمت کند را از ادامه خدمت بازدارد.