اینجا هنوز حرکت های پوپولیستی جواب می دهد و مشاهده می کنیم برخی چگونه دست به چنین حرکت هایی می زنند

آوای جنوب؛

مدیریت مبارزات انتخاباتی و چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی، مباحثی است که در دنیا ادبیات گسترده ای دارد. اما بی توجهی به این مساله در ایران، سبب شده تا با وجود خرج های هنگفت در ایام انتخابات، شاهد مبارزات انتخاباتی دقیق و هوشمندانه ای نباشیم.
اینجا هنوز حرکت های پوپولیستی جواب می دهد و مشاهده می کنیم برخی چگونه دست به چنین حرکت هایی می زنند.
در این میان نماینده فعلی گچساران که بارها خود مدعی شده است با چنین حرکت هایی مخالف است با برنامه ریزی خاصی که صورت داده است به دنبال اجرای برنامه هایش است.
بی تردید باید او را در میان دیگران کاندیداها از حیث چنین تبلیغاتی پیروز دانست اما باید تاکید کرد تاجگردون در این فضا قوی نیست بلکه باید گفت رقیبانش در عمل ضعیف هستند.
از هر چه بگذریم با نگاهی به فضای مجازی و صفحه شخصی نماینده فعلی گچساران و باشت در ماه‌های منتهی به انتخابات و دیدارهای مردمی او باید پذیرفت او حتی در دیدارهایش متوجه ریزش آرا شده است اما به خوبی نیز دریافته است در مقابلش نیز برنامه خاصی صورت نگرفته است.

و اما سخنی کوتاه با نماینده فعلی گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی؛ در دنیای امروز بهترین تبلیغات؛ عملکرد است چنانکه امروز حتی در محصولات تجاری نیز دیگر شاهد تبلیغات محصولاتی که امتحان خود را پس داده اند نیستیم پس چه شده است که شما همچون روز اول کاندیداتوری مشغول نشست های خانگی شده اید و آیا بهتر نیست عملکرد خود را به داوری مردم بگذارید تا نتیجه عملکردتان را مشاهده نمایید.

  • منبع خبر : آوای جنوب