آوای جنوب
رئیس شورای شهر دوگنبدان انتخاب شد

آوای جنوب
رئیس شورای شهر دوگنبدان انتخاب شد.

به گزارش آوای جنوب؛ سید ناصر حسینی برای سومین سال متوالی رییس شورای شهر دوگنبدان شد.
بر اساس این گزارش ، عصر امروز با برگزاری جلسه و انتخاباتی میان اعضای شورای شهر دوگنبدان سید ناصر حسینی برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای شهر دوگنبدان انتخاب شد.
در این جلسه که در محل ساختمان شورای شهر دوگنبدان و با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد، سیدناصر حسینی با کسب ۵ رای به عنوان رئیس شورای شهر دوگنبدان معرفی شود.
به گزارش آوای جنوب همچنین حبیب عاملی مقدم نیز با ۵ رای نایب رئیس شورا شد و کیانوش بلوطی نیز با ۵ رای به عنوان منشی شورا انتخاب شد.