آنچه که در زیر آورده شده است یادداشت ارسالی مخاطبان آوای جنوب است و این سایت محتوای آن را تایید یا تکذیب نمی کند. شما هم می توانید نظر خود را در تایید یا تکذیب این مطلب بیان کنید.

سناتور موحد/مردی که فقط تصویرش لرزه بر رقیب انداخته است/ازمیدان امام خمینی گچساران تا…

آوای جنوب
آنچه که در زیر آورده شده است یادداشت ارسالی مخاطبان آوای جنوب است و این سایت محتوای آن را تایید یا تکذیب نمی کند. شما هم می توانید نظر خود را در تایید یا تکذیب این مطلب بیان کنید.
سید محمد موحد مردی نام اشنا که نه تنها یک استان بلکه جنوب کشور و کشور به خوبی او را می شناسد.

Image result for ‫سناتور موحد‬‎

نطقش؛ بیانش؛ و چهره منحصر به فردش هیچ گاه با عدد شناسنامه اش پیر نشد و همچنان موحدی است که در میدان امام گچساران پیروزی اش را از درون تریبون کروی شکلش رقم زد و رفت.
مردی که مشخص است تاب شکست دور گذشته را ندارد و بعد از انتخابات کهگیلویه آرام و بی سر و صدا و به دور از حاشیه تنها در فضای مجازی و صفحه شخصی اش لرزه بر اندام حریفانش می اندازد که بدانند آری او هنوز هست.

movahed

با نگاهی به روند عملکرد عدل هاشمی در کهگیلویه بزرگ باید بپذیریم علی رغم عملکردی که تا حدودی به قول خودش موفق بوده است در بحث اطلاع رسانی و روابط عمومی ضعیف عمل کرده است و نتوانسته است آنطور که باید عملکرد خود را رسانه ای کند و تنها شاهد هستیم هرازگاهی انتقاداتی مطرح می کند که آن هم موقتی است و ادامه ای برای نتیجه دادن در آن نمی بینیم.
عدل باید اول تصمیم بگیرد کاندید جریان اصولگرایان است یا که همچون رویه ای که گرفته است کاندید ملاحظه کاران و آنگونه که مشخص است او هنوز خودش با خودش در اینباره درگیر است.
او یا باید به ملاحظه کاری هایش ادامه دهد یا آماده رویارویی با هر اتفاقی باشد.

Image result for ‫سناتور موحد‬‎

عدل حتی در استیضاح وزیر هم نتوانست موفق عمل کند چنان که شاهد بودیم او هم در یک قسمت از این سناریو به وزیری که می خواهند او را استیضاح کنند پیشنهاد استفاده از مشاور را برای ادامه راه می دهد که هر انسان تیزبینی متوجه خواهد شد که عدل هم آمده بود تا بخشی از این سناریو را تکمیل کند و کلیپی از خود به یادگار بگذارد.
در آنسو نیز در حالی احمدی استاندار جدید به استان آمد که در بدو آمدنش تصویری از عدل هاشمی بر صفحه اینستا گرام خود گذاشت و از دوستی اش با عدل گفت و در ادامه سردار نیز از دوستی قدیمی با احمدی استاندار جدید گفت اما در ادامه شاهد بودیم نیروهای کهگیلویه در حضور عدل از استانداری حذف شدند.
وقتی در دوره نمایندگی او و به قول خودش ۱۴ مدیر لنده پروازی هستند یا در انتصاب ها هیچ نقشی ندارد اما در مرکز از وزرای همین دولت دفاع کرده است چه باید گفت.
با نگاهی به صفحه شخصی او و نوشتار بر صفحه اش مشخص می شود حتی او در نحوه مدیریت صفحه شخصی اش دچار ضعف است و این روزها با نزدیکتر شدن به فضای انتخابات او نیز به دنبال آن است تا بتواند خدماتش را به مردم معرفی کند که باید به او گفت این روزها و ساعت به سرعت در حال عبور است و در کهگیلویه نیز چیزی تا انتخابات نماینده است.
از سوی دیگر با نگاهی به فضای این روزها در کهگیلویه بزرگ در می یابیم که پایگاه اجتماعی و مردمی سید محمد موحد هر روز در حال پیشرفت است و اگر آنروز موحد دیر آمد امروز زودتر از آن روز آمده است و می داند رقیب اول سردار در کهگیلویه عملکرد او در نزد مردم است.