.

 

آوای جنوب
*ساز ایل قشقایی آرام کننده همه ماست نباید بگوئیم خاصه قشقایی است* این جمله غلامرضا تاجگردون در جمع قشقایی ها است و حالا به کارزار انتخاباتی نزدیک می شویم که غلامرضا تاجگردون حضور ندارد.

تاجگردون در جمع قشقایی ها بیان کرد: قشقایی عزت خود را با چیزی معامله نمیکند چرا که کسی که تعصب داشته باشد فکر و رای خود را با هیج چیز معامله نمیکند اینان رایشان قیمت ندارد و‌نمی توانید بر روی آن قیمت بگذارید و بیش از ۷۰ درصد قشقایی ها به من رای می دهند.

 

همواره لیدرهای قشقایی تاجگردون از تراول چکی می‌گفتند که برای غلامرضا تاجگردون آماده کرده بودند و هومان عسکری را همچون علی فولادی تنها گذاشتند. هومان در روزی آمد که هیچ قشقایی حاضر به ورود نشده بود هر چند یکی از لیدرها عنوان کرده بود من در فارس ثبت نام خواهم کرد و تا اعلام رد صلاحیت ها خواهم ماند تا اگر تاجگردون نبود به صحنه بیایم اما در آن روز هومان به صحنه آمد. پس از رد اعتبارنامه برخی از قشقایی ها با یوسف باقری در تهران دیدار داشتند و برخی از منابع حکایت از آن داشتند که غلامرضا تاجگردون از آنها خواسته است تا یوسف باقری وارد صحنه انتخابات شود اما با استعفای ساسان تاجگردون معادلات کمی پیچیده شد و شنیده ها حاکی از آن است با استعفای ساسان تاجگردون و اعلام حضورش؛ یوسف باقری نیز قصد ورود به صحنه انتخابات را دارد. این در حالیست که یکی از لیدرهای قشقایی تاجگردون عنوان کرده بود اگر تاجگردون نباشد او از کاندیدای قشقایی حمایت خواهد کرد اما امروز ساسان تاجگردون به صحنه آمده است و باید منتظر ماند و دید تراول چک قشقایی ها را کدام کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس نقد خواهد کرد.