آوای جنوب

شهردار جدید سی سخت معرفی شد

آوای جنوب
شورای ششم شهر سی سخت به اتفاق آرا شهردار جدید این شهر را معرفی کرد .

به گزارش آوای جنوب ، محمد فرهادی سخنگوی شورای شهر سی سخت ا اعلام این مطلب گفت : در جلسه شورای شهر امشب سی سخت پس از بررسی های فراوان کیانوش صیادیرا به سمت شهردار جدید سی سخت معرفی شد

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president