راستی اگر رایحه ی خوش خدمت این است پس چرا این همه مشکلات داریم، نه تنها بیکاری بلکه شاغلین ما هم بیکارند و کارآیی ندارند و تولیدی نیست آوای جنوب؛ پس از نشستی که تاجگردون با تعدادی از اهالی روستای آرو داشت زینل زاده کاندیدای احتمالی انتخابات آتی در حوزه گچساران واکنش کنایه آمیزی به […]

راستی اگر رایحه ی خوش خدمت این است پس چرا این همه مشکلات داریم، نه تنها بیکاری بلکه شاغلین ما هم بیکارند و کارآیی ندارند و تولیدی نیست

آوای جنوب؛
پس از نشستی که تاجگردون با تعدادی از اهالی روستای آرو داشت زینل زاده کاندیدای احتمالی انتخابات آتی در حوزه گچساران واکنش کنایه آمیزی به سخنان تاجگردون داشت .زینل زاده در ابتدا سخنی از یکی از اقتصاددانهای کشور نقل کرد و در ادامه طعنه هایی را متوجه تاجگردون کرد.زینل زاده در این پست اینستاگرامی نوشت؛

محمود جامساز اقتصاددان: بین ۵۰تا ۶۰میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند/ هیچ اندیشه و اراده ای برای تغییر ساختار اقتصادی وجود ندارد.

و این در حالی است که اندیشه میرشکاران اقتصاد ایران زمین، جلوس در منزلگه جوانکان بیکار به تطمیع سرابی از اشتغال بوده، که در این بین پیمانکارکانی فربه،به دلالیِ اعوان و انصاری گرد آورده و همچنان وکلای ما فارغ از تمامی خود کرده ها، در جمع به کرده های دستگاههای اجرایی اشاره و به ناکرده های سیاست گذاری و ناتمشیتی در اقتصاد که وظیفه ذاتی خود آنان است الکن مانده و همچنان نوای پوپولیست برقرار.
به راستی تا کی باید عملکرد دستگاههای اجرایی توسط سیاسیون مصادره گردد و شرح وظایف وکلا به فراموشی سپرده شود، مگر نه این است که هر کسی در شأن اختیار و شرح وظایفش باید پاسخگو باشد و عملکرد ارائه دهد و به راستی اگر رایحه ی خوش خدمت این است پس چرا این همه مشکلات داریم، نه تنها بیکاری بلکه شاغلین ما هم بیکارند و کارآیی ندارند و تولیدی نیست ، حقوق بگیران ما هم حقوقی ندارند یعنی قدرت خریدشان روز به روز کاهش پیدا میکند.
بزرگترین نقطه ضعف ممکن برای هر مدیری این است که کسی فکر کند تمام نقاط ضعفش را میداند و آنوقت است که تمامی راهها برای اصلاح خودش را مسدود و پلهای پشت سرش تخریب میگردد.
همگان میدانند که در طول تاریخ از تبار راست قامتان بوده ایم و در هیچ ازمنه ای نه مهره کسی گشته، نه کسی قابلیت آن را داشته که ذیل لشکرش گردآییم و نه ابزار و بازیچه ی کسی گشته ایم .
برادر گرامی اتفاقا ایراد وارده بر مسیر طی شده سنوات اخیر که البته پیشینیان شما نیز در این طریقت گامهایی پیموده اند نه نحوه طریقت و نه تندی یا کندی حرکت است بلکه ایراد اصلی بر بطلان مسیر است و اینکه با این مسیر به سرمنزل مقصود که حل مشکلات آحاد مردم در وادی اقتصاد خصوصا تولید و اشتغال است نخواهیم رسید و در پایان نه شکاری باشد و نه میری که به شکار دست یازد