آوای جنوب

رییس بیمارستان شهید رجایی گچساران پاسخ داد/استعفا من صوری بوده است

آوای جنوب
سید طاهر حسینی در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری هیرونا در خصوص خبر استعفای خود از سمت ریاست بیمارستان شهید رجایی گچساران گفت: این استعفا صوری و کذب بوده است.

وی با بیان اینکه دو ماه گذشته یک متن استعفا بر روی سالنامه نوشته و از نظر اعتبار فاقد است ، افزود: استعفا نامه باید دارای تاریخ و در یک برگه رسمی باشد اما من در دوماه گذشته یک متن استعفا بر روی سالنامه نوشته بودم.
رییس بیمارستان شهید رجایی گچساران ادامه داد: دو ماه گذشته یک متن استعفا نوشته بودم که رییس دانشگاه علوم پزشکی و رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران با آن موافقت نکرده بودند و اصرار بر ادامه روند کار داشتند.
حسینی ابراز کرد: روز شنبه یک نشستی به منظور بررسی وضعیت بیمارستان نرگسی گچساران با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان، رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران، معاون عمرانی، فرماندار در استان برگزار شد که بنده در آن نشست به انتقال برخی از بخش های بیمارستان شهید رجایی به بیمارستان نرگسی گچساران مخالفت کردم.
وی ادامه داد، در آن جلسه اذعان داشتم که برای بیمارستان تازه تاسیس نرگسی نیرو و خدمه جدا باید پذیرش شود.
حسینی با اشاره به اینکه بنده که مخالف جا به جایی تعدادی از بخش های بیمارستان شهید رجایی گچساران به بیمارستان نرگسی بودم با متن استعفا من که در دوماه گذشته بدون تاریخ و در یک سالنامه نوشته شده بود امروز موافقت کردند که از نظر اداری این گونه نامه ها فاقد اعتبار هستند و استعفای من از سمت ریاست بیمارستان شهید رجایی گچساران کذب است.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر استعفا من دارای اعتبار است چرا آقای رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان دوماه گذشته با نامه استعفای من موافقت نکردند

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president