.

آوای جنوب

طی حکمی از سوی آیت الله رئیسی، روسای جدید دادگستری شهرستان های گچساران و باشت منصوب شدند.

 

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آوای جنوب ، رییس قوه قضاییه با صدور حکمی «سعید کریمی زاد» را به عنوان رییس جدید دادگستری شهرستان باشت منصوب کرد.

پیش از این رهام دیانت ریاست دادگستری باشت را برعهد داشت که طی حکمی نیزبه عنوان رئیس دادگستری گچساران منصوب شد.

کریمی زاد داری مدرک کارشناسی ارشدجزا وجرم شناسی که پیش از این در دادگستری دهدشت بعنوان رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ دهدشت فعالیت می کرد.

وی همچنین سوابقی از جمله دادیار اجرای احکام کیفری ،دادیار تحقیق ،دادیار اظهار نظر ،دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فارسان را در کارنامه کار خود دارد