آوای جنوب  متاسفانه وقتی که پای دولتمردی را به بهانه های واهی به شهر باز می کنید!خود هر چه دلتان می خواهد می بُرید و می دوزید و به عبارتی حرف های قشنگ و شسته رفته تحویلش می دهید،اما ذره ای در برخی عملکردهایتان هم تامل نمی کنید و آیا واقعاً فکر می کنیدکه مردم […]

آوای جنوب 

متاسفانه وقتی که پای دولتمردی را به بهانه های واهی به شهر باز می کنید!خود هر چه دلتان می خواهد می بُرید و می دوزید و به عبارتی حرف های قشنگ و شسته رفته تحویلش می دهید،اما ذره ای در برخی عملکردهایتان هم تامل نمی کنید و آیا واقعاً فکر می کنیدکه مردم متوجه نیستند؟؟!.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای جنوب،نماینده گچساران و باشت درمجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی اش در خصوص حضور معاون رئیس جمهور در گچساران نوشته است که سفر و بازدیدآقای دکتر نوبخت دیروز خیلی طولانی شد وقتی به فرودگاه گچساران رسیدیم بدلیل نبودن نور و ناوبری در شب پرواز انجام نشد و فرصتی شد میزبانشان بودیم.

وی ادامه داده:بهانه ای شد تا مشکل فرودگاه گفته شد و جناب دکتر نوبخت قول تامین اعتبار برای روشنایی فرودگاه را دادند. از طرف دیگه فرصت شد دیشب شهر و ابعاد عمق شهر را معاون محترم سازمان برنامه اقای دکتر پورمحمدی هم ببیند.

تاجگردون باز افزوده: حضور در بین جوانان شهر در خیابان بلادیان. بازدید بافت فرسوده و فرهنگسرا. شرکت در جلسه شاهنامه خوانی و ساعتی نشستن با جمعی هنرمند در یک کافی شاپ. برایشان قابل تعجب بود شهر دوگنبدان یک شهر کاملا زنده بود. امروز صبح زود عازم شدیم.

با این تفاسیر به نظر می رسد امروز جریان سیاسی حاکم برگچساران که بدنبال ناکارآمدی مدیرانش ، تعطیلی بسیاری از طرح ها ، برنامه های عمرانی،رشد فزاینده بیکاری و بحران های اجتماعی ناشی از سوء مدیریت و صدها سوال و ابهام درمورد بی عدالتی ها، تبعیض های سیاسی ، استخدام های فله ای و خانوادگی ،فسادهای ریزو درشت و… را که شاهد هستیم؛ به نوعی باز می خواهند که اذهان را انحراف داده و به سوی یک حرکت تبلیغاتی_انتخاباتی بکشانند!.

اگرچه می خواهند این سوالات و دغدغه های مردم را همچنان بی پاسخ بگذارد و بازهم اسطوره سازی کنند!و یا درصدد توجیه و سرپوش گذاشتن برشعارها ،بازهم شوآف و بزرگ نمایی کنند و یا با عدم عملکرد مناسب در بسیاری از عرصه ها؛نارضایتی های موجود را با شوی تبلیغاتی ترمیم کنند و نیز فکر، اندیشه و پرداختن به ریشه های نابسامان موجود را تغییرجهت دهند.

آقای تاجگردون ای کاش از آن روی سکه در محلات سادات،لبنان،رادک،پربالی و کیامرثی هم می گفتید و لااقل کمی از آمار خودکشی ها ، اعتیادها ،بیکاری ها،فقرهای خانمانسوز و … هم به معاون رئیس جمهور گفته می شد که نه فقط به مکان های از پیش تعیین شده ، هماهنگ و با ظاهری آراسته برده می شدند،که این نوع بازدیدها صرفا روپوش گذاشتن بر واقعیت های زیر پوست شهر است و گرنه حضور در یک کافی شاب چه جای تعجب است که بشود نماد یک شهر زنده! و حداقل انصاف بود که همه اش از گل و بلبل نمی گفتید!.

متاسفانه وقتی که پای دولتمردی را به بهانه های واهی به شهر باز می کنید!خود هر چه دلتان می خواهد می بُرید و می دوزید و به عبارتی حرف های قشنگ و شسته رفته تحویلش می دهید،اما ذره ای در برخی عملکردهایتان هم تامل نمی کنید و آیا واقعاً فکر می کنیدکه مردم متوجه نیستند؟؟!.

حقیقتا اینگونه برداشت می شود که چهار سال همه چیز را قربانی پیروزی در انتخابات می کنید و از پیروزی در انتخابات پلی می سازید برای تکرارش ،بنابراین مردم و خدمت هیچ حقی از این بازار مکاره ندارند و هیچ طرفی از این پیروزی ها نمی بندند