آوای جنوب

آقای تاجگردون ، اگر مجلس اصولگرا را قبول ندارید پس چرا به بدنه آن نفوذ کرده اید؟

آقای تاجگردون به دنبال تبلیغات و تیتر شدن خودش در روزنامه ها است و کاری به برجام و مشکلات پس از آن ندارد

مجتبی ثابتی، مسئول سیاسی بسیج دانشگاههای تهران با انتقاد از رویکرد متناقض برخی نمایندگان مجلس در مورد گزارش مهم برجام گفت: آقایانی که امروز به بهانه‌های مختلف گزارش برجام را مورد حمله قرار می‌دهند، آیا حاضرند در یک مناظره کاملاً فنی در مورد این طرح سخن بگویند.

آوای جنوب؛

وی با بیان اینکه این آقایان هیچ حرفی برای دفاع از خود در مورد گزارش برجام ندارند و با لابی‌های برخی دولمتردان دست به چنین سفسته‌گرایی‌هایی در مجلس زده اند، گفت: نمونه بارز این موضوع خود آقای تاجگردون نماینده مردم استان خودمان در مجلس بوده که بدون هیچ گونه توجیه فنی این گزارش را مورد نقد و گزارش برجام را یک طرفه می‌داند.

مسئول سیاسی بسیج دانشگاههای تهران تصریح کرد: اگر آقای تاجگردون به قول خودش به صورت فنی این گزارش را نقد می کند، چرا نمی‌آید و به صراحت حرفهای فنی را بیان نمی‌کند و بیشتر به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازد.

اگر قدرت مناظره دارید بیاید و به صورت فنی مناظره کنید

ثابتی ابراز کرد: آین آقایان از اگر قدرت و توان مناظره را بصورت فنی این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دانند نه اینکه با تنش پشت تربیون مجلس با سخنان نسنجیده عزت و اقتدار یک ملت را برای تبلیغات و کارهای سیاسی به حاشیه می‌بردند.

این آقا بیشتر به دنبال تیتر شدن در رسانه هاست

وی با بیان اینکه این قبیل آقایان بیبشتر به دنبال تیتر شدن در رسانه هاهستند،گفت: آقای تاجگردون به دنبال تبلیغات و تیتر شدن خودش در روزنامه ها است و کاری به برجام و مشکلات پس از آن ندارد.

مسئول سیاسی بسیج دانشگاههای تهران گفت: این آقا(تاجگردون) بشدت خودش را دارای دانایی و توان بالا می داند پس اگر چنین است چرا در یک مناظره رودرو با کارشاسان این موضوع نمی نشیند و به صورت فنی مناظره نمی کند.

ثابتی با بیان اینکه دانشگاهیان خواهان مناظره فنی و کارشناسی با موافقان برجام و مخالفان گزارش برجام هستند،بیان کرد:این آقایان بجای اینکه بازیگردان دولت باشند بازیگر دولت شده اندو کاری به مسائل مهم مردم ندارند و به دنبال لابی‌گرهای خودشان هستند.

اگر مجلس اصولگرا را قبول ندارد پس چرا به بدنه آن نفوذ کرده اید

وی با انتقاد از برخی تفکرهای درون مجلس در مورد برجام و لابی گری این نمایندگان در مجلس گفت: اگر به قول آقای تاجگردون این مجلس توانایی کمی دارد پس چرا با لابی گری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این مجلس شده و در فراکسیونی که رئیس آن یک اصوالگرا است وارد شده است.

چرا چهره اصلی اتان به مردم را نشان نمی دهید

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه‌های تهران با بیان اینکه چهره دیگر آین آقایان در حال رو شدن است، بیان کرد: چرا با مردم صادق نیستید و چهره اصلی خودتان را به مردم نمایش نمی‌دهید.

ثابتی با انتقاد از تفکر تاجگردون در مورد گزارش برجام گفت: اگر شما برجام و کمیسیون آن را قبول نداشتید چرا یک ساعت قبل از پایان این گزارش جلسه آن را ترک کردید .

تفکر این آقایان تفکر دولتی است تا تفکر ملتی

وی تفکر برخی از این نمایندگاه را تفکر دولت دانست تا تفکر ملت، گفت: اینگونه جو سازی‌ها و بلوا کردن ها نشانه از وادادگی این آقایان به سمت دولت بنفش است که متأسفانه برخی نمایندگان بجای اینکه حرف ملت را بزنند بیشتر نماینده دولت بوده‌اند.

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه‌های تهران تصریح کرد: بهترین واژه برای نقد آقای تاجگردون را بذرپاش و زاکانی گفتند، که نظرات تاجگردون در مورد برجام غیر سیاسی، غیر‌عرفی و غیرکارشناسی بود و در کل مفهموم خاصی نداشت.

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president