آوای جنوب

منتسب کردن انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی به نمایش اقتدار یک نماینده مجلس!+تصویر

آوای جنوب

نمایش اقتدار یک نماینده مجلس برای یک انتصاب، حداقل سطح مطالبه گری ممکن از یک نماینده است، به‌راستی به کجا چنین شتابان می‌رویم؟
به گزارش آوای جنوب مسئله‌ای که اساساً توسط نهادهای مختلف در زمان‌های مختلف با ایجاد حساسیت روبرو شده است، دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران هم استانی است.

گویا این روند توقف‌ناپذیر است و به یک فرهنگ روبرو شده است، به‌گونه‌ای که مطالبه مردم از نمایندگان نه تزریق بودجه بیشتر به استان است، بلکه انتخاب مدیران از میان آن‌هاست.

حال‌آنکه بودجه هر استانی اشتغال‌زایی در آن استان را در پی دارد، مسئله‌ای که دور از ذهن‌ها باقیمانده است و سمت‌وسوی مطالبه را منحرف کرده است تا جایی که انتخاب مدیران به یک فرصت خوب برای انتقام‌جویی میان نمایندگان مجلس و طرفداران آن‌ها تبدیل‌شده است.

عادت زشتی که گویا ترک ناپذیر است، موضوعی که در دوره‌های مختلف بوده است و اکنون هم تشدید شده است.

به‌تازگی انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز دستاویزی برای این موضوع شده است، صفحات مختلف مربوط به طرفداران یک نماینده مجلس اقدام به انتشار یک عکس مشترک با عنوان نمایش اقتدار کرده‌اند!

نمایش اقتدار یک نماینده مجلس برای یک انتصاب، حداقل سطح مطالبه گری ممکن از یک نماینده است، به‌راستی به کجا چنین شتابان می‌رویم؟

آیا واقعاً آن نماینده مجلس این موضوع را قبول دارد و تائید می‌کند؟ پس چرا در این خصوص سکوت کرده است؟

این اقدام توسط هر نماینده دیگری از مجلس هم تکرار می‌شد محکوم به‌نقد می‌بود و قابل‌پذیرش نبود، امید که سطح تفکر و نگرش‌ها در سطح استان با اصل تفکیک قوا و مطالبه سمت‌وسو دار مناسب شکل بگیرد و دیگر شاهد چنین نمایش‌های اقتدار کذایی نباشیم و نمایش‌های اقتدار به سمت رشد بودجه استان برود تا عمران و آبادی در پروژه‌ها و اشتغال‌زایی شکل بگیرد.

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president