آوای جنوب

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد ۰

آوای جنوب
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
شایان ذکر است، هادی خورشیدیان پیش از این، مسئولیت هایی از جمله رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد، حسابدار و امین اموال، مسئول امور مالی و مسئول هیئت های امنا، مشاور جوان مدیرکل و ریاست امور اداری و مالی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد را در کارنامه کاری خود داشت

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president