آوای جنوب

بخش اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد چه تعداد طرح نیمه‌تمام دارد؟/ برآورد بیش از ۱۲ هزار فرصت شغلی

آوای جنوب

حوزه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ۵۸۸ طرح نیمه تمام در سه حوزه جهاد کشاورزی، صنعت ‌ومعدن و گردشگری دارد که پیشرفت ۱۰ تا ۹۹ درصدی دارد.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد آماری از طرح‌های نیمه تمام بخش اقتصادی استان ارائه شد که مورد توجه است.

در آن نشست بیان شد که استان ۵۸۸ طرح اقتصادی نیمه‌تمام در سه حوزه جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری دارد که اکثر این پروژه‌ها پیشرفت ۱۰ تا ۹۹ درصدی دارد.

اعتباری که این تعداد طرح نیمه‌تمام نیاز دارد ۴۴۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح‌ها ۱۲ هزار و ۱۸۹ فرصت شغلی ایجاد شود.

در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آمار طرح‌های نیمه‌تمام به تفکیک بخش‌های صنعتی و معدنی، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری ارائه شد که حوزه صنعت و معدن ۴۱۸ طرح نیمه‌تمام با ۹ هزار و ۷۳۳ فرصت شغلی و ۴۲۱ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال اعتبار دارد.

وضعیت طرح‌های نیمه تمام بخش صنعت گردشگری با توجه به آمار ارائه شده از سوی این اداره‌کل ۵۱ طرح با میزان اشتغال ۹۴۷ نفر و برآورد ۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریالی است‌.

نیازمندی بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد هم ۱۱۹ طرح با برآورد اشتغال یک هزار و ۵۰۹ نفر و میزان اعتبار ۱۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال است که در سر جمع ۱۲ هزار و ۱۸۹ فرصت شغلی از مجموعه ۵۵۸ طرح نیمه تمام برآورد شده است‌.

شاید سوالی که پیش بیاید اینکه منابع تأمین اعتبارات این تعداد پروژه نیمه‌تمام بخش اقتصادی چه میزان باشد که منابع از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری، منابع داخلی بانک‌ها و منابع سرمایه‌گذاری مجریان طرح پیش‌بینی شده است.

برای اجرای این میزان طرح حوزه اقتصادی به ۵۰۶ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال تسهیلات نیاز است ضمن اینکه سهم متقاضی ۹۶ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

البته طی سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تامین منابع مالی از بانک یکی از چالش‌های اصلی واحد‌های تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president