آوای جنوب

استعفای ۳ عضو شورای شهر در کهگیلویه و بویراحمد

آوای جنوب

سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سیسخت استعفا کردند.

به گزارش آوای جنوب از سی سخت، رئیس شورای شهر سی سخت و دو نفر از اعضای شورا استعفای خود را تقدیم فرماندار دنا کردند.

شیخ حمید تقی زاده رئیس شورای شهر سی سخت گفت: ما منتخبین مردم شهر سی سخت هستیم و مردم هم از ما به عنوان نمایندگان خود انتظاراتی دارند که ما نیز با انتخاب شهردار سعی کردیم بخش زیادی از این انتظارات را برآورده کنیم ولی متاسفانه شهرداری که اعضای شورای شهر سی سخت انتخاب کردند از بدو ورود ساز مخالفت با اعضای شورای شهر را به صدا در آورد و به دلیل عدم حضور به موقع در محل کار، نارضایتی عمومی مردم، جابجایی اعتبارات زلزله، افتتاح حساب بدون مصوبه شورا، استعفای مدیران امور مالی، امور اداری، واحد فنی، مدیر نقلیه و دیگر واحدهای مهم شهرداری و عدم تعامل با سایر ادارات و نادیده گرفتن مصوبات شورا باعث شده است که امروز بنده و دو تن از اعضای شورای شهر سی سخت استعفا دهیم تا از این بیشتر شرمنده مردم نباشیم.

گفتنی است:شیخ حمید تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر سی سخت،ناصر رهامی و محمد فرهادی دو عضو دیگر شورای سی سخت امروز ۲۸آبان ماه هر کدام با درخواستی جداگانه استعفای خود را از شورای اسلامی شهر سی سخت تقدیم فرماندار دنا کردند

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president