سید قدرت الله حسینی
آیا  متوجه نشده‌اید که چرا مردم  شما را رها کرده‌اند/هنوز به درب خانه‌های مردم می‌روید، جوانان از تبیعض و بی‌عدالتی شما را رها کرده‌اند/ با زور نمی‌شود بر مردم تحکم کرد+ تصاویر ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

آیا متوجه نشده‌اید که چرا مردم  شما را رها کرده‌اند/هنوز به درب خانه‌های مردم می‌روید، جوانان از تبیعض و بی‌عدالتی شما را رها کرده‌اند/ با زور نمی‌شود بر مردم تحکم کرد+ تصاویر

آيا متوجه نشده‌ايد كه چرا مردم شما را رها كرده‌اند - هنوز به درب خانه‌هاي مردم مي‌رويد، جوانان از تبيعض و بي‌عدالتي شما را رها كرده‌اند - با زور نمي‌شود بر مردم تحكم كرد