آوای جنوب

نماینده کهگیلویه بزرگ درمجلس شورای اسلامی به شدت از عملکرد رییس دانشگاه علوم پزشکی استان انتقاد کرد.

آوای جنوب

نماینده کهگیلویه بزرگ درمجلس شورای اسلامی به شدت از عملکرد رییس دانشگاه علوم پزشکی استان انتقاد کرد.

عدل هاشمی پورنماینده مردم کهگیلویه بزرگ درنشستی با مردم روستای سادات امام زاده علی( ع)درمورد عملکرد رئیس جدیددانشگاه علوم پزشکی استان گفت:نمره من به رئیس جدید زیرصفرهست.

سردار عدل هاشمی پور افزود:من به وزیر بهداشت گفتم علوم پزشکی استان بیمار بود اما باامدن این مدیرجدید(یزدانپناه)بیمارترشد.

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ بیان کرد:رئیس قبلی (ایلامی)خیلی بهتر وپای کارتربود وبارفتنش تمامی کارهای عمرانی علوم پزشکی تعطیل شد.

وی گفت:رییس دانشگاه علوم پزشکی فقط چسبیده اند به عزل ونصب ومراکز درمانی رارها کرده اند،بعضی درمانگاههای ما فاقد پزشک هستند وفاقد امکانات،این هم تحریم های ترامپ هست؟ نه برادر این از کم کاری شماست که فقط چسبیده اید به عزل ونصب وسیاسی کاری و بهداشت ودرمان را رها کرده اید.

برپایه گزارش آوای جنوب،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اردیبهشت ماه سال جاری در حکمی، پرویز یزدان ‌پناه را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد، منصوب کرد و تاکنون تغییرچندانی در پروژه های عمرانی و تجهیز واحدهای درمانی صورت نگرفته است.