لیست های که فقط در ماه های منتهی به انتخابات اعلام موجودیت می کنند/حکمیت خود خوانده کی می خواهد از خواب بیدار شود؟چرا برای برطرف کردن مشکلات و معضلات مردم ولع لیست بندی ندارید؟

لیست های که فقط در ماه های منتهی به انتخابات اعلام موجودیت می کنند/حکمیت خود خوانده کی می خواهد از خواب بیدار شود؟چرا برای برطرف کردن مشکلات و معضلات مردم ولع لیست بندی ندارید؟
آوای جنوب
🔺مسائل زیادی طی چند دهه اخیر گریبان گیر استان محروممان بوده که متاسفانه در اولویت سیاسیون نبوده و مسائل سیاسی از جمله انتخابات دغدغه اول و آخرشان بوده و هست. عده ای قلیل که مشخص نیست با کدام سازوکار و مشروعیت خود را قیم جریان انقلابی استان خطاب می کنند و می خواهند برای همه تصمیم گیری کنند.

🔺ای کاش این اقلیت(حکمیت خودخوانده)همان طور که برای قدرت طلبی و انتخابات ولع و انحصار طلبی دارند در سایر بزنگاههای مربوط به استان هم پیشقدم و پیشتاز بودند، آمار نگران کننده خودکشی ها در دیشموک مظلوم ، خبرهای نگران کننده از زیلایی محروم و رنج کشیده، استخدام های فله ای و بی ضابطه، مدیران رانتی و زمین خواری و کوه خواری های نقاط مختلف استان اتفاق که متاسفانه این مسائل برای این سیاسیون دغدغه محسوب نمیشود.

🔺وضعیت فرهنگی استان که خود مرثیه ای بالا و بلند دارد و اتفاقا بعضی از همین سیاسیون در جایگاههای که بودند و هستند باید جوابگو کم کارهایشان باشند ولی متاسفانه بازی های سیاسی برای آنها جذاب تر است و از مقوله فرهنگ غافل مانده اند.

🔺این موارد تنها گوشه ای از و مشکلات و مسایل این استان و مردم زجر کشیده می باشد که شاهد آن نبوده یم، سیاسیون اصولگرا و اصلاح طلب بفکر تهیه لیست در راستای رفع مشکلات و معضلات مبتلابه آنها باشند و تنها در بازه زمانی نزدیک به انتخابات سر و کله شان پیدا میشود و بعد از اتمام بازه انتخابات دوباره به خواب زمستانی می روند تا بازه های انتخاباتی بعدی..

🔺اما در خصوص انتشار این لیستی موسوم به اعضا شورای نیرو های انقلاب اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد جالب بود که اول به انکار لیست و بعد توجیه کردن آن از سوی بانیان آن مواجه شدیم که ذکر چند نکته در خصوص رد ادعایی که داشتند لازم است:

۱⃣ برای توجیه لیست منتشر شده بیان شده بود که این شورا قبلا وجود داشت اما محدود به چند نفر خواست بود؛ در جواب این دلیل، لازم است بیان شود که قبلا محدود به همین چند نفر بوده و حال هم محدود به مریدان و دوستان نزدیک همین چند نفر شده و تغییری در صورت مسئله ایجاد نشده است،بعبارتی فقط دوستان نزدیک خود را به لیست اضافه کرده اند.

۲⃣ بیان شده بر اساس سازوکار جدید شاجا افراد، از لحاظ کمی و کیفی تغییر کرده است،اما در واقعیت تغییر کمی و کیفی خاصی صورت نگرفته است و تنها افراد مطلوب آقایان مثل دلیل اول به لیستشان اضافه شده است.

۳⃣ توجیه سوم که آورده شده بود هم مثل دو دلیل بالا فرار رو به جلویی بیش نیست و عذر بدتر از گناه است.

۴⃣ در توجیه چهارم بیان شد عزیزانی که مدنظر دوستان هست در شورای شهرستان حضور دارند و الان هم حضور دارند که قطعا در صورت امکان از این عزیزان استفاده خواهد شد؛ همین شورای شهرستان منتقد اصلی این حکمیت خودخوانده و انحصار طلب است و مطالبه فعلی جایگزین شدن یا اضافه شدن چند نفر نیست بلکه برچیده شده این بساط مسخره است که چند دهه است به اسم انقلاب و جریان های انقلابی در انحصار خود در آورده اید

۵⃣ در توجیه پنجم بیان شده که سازوکار انتخابی اکثرا ۷۰ درصد آن نماینده احزاب و تشکیلات سیاسی رسمی کشور است؛باید گفت خود گویی و خود خندی، این حکمیت خودخوانده باید متنبه شوند که کدام احزاب؟ بعضی از این احزابی که ادعا می کنند یا وجود خارجی ندارد(فقط در بازه انتخابات هستند) و یا هم چند دهه است در انحصار یک نفر هستند و تشکیلات خاصی ندارند و می توان به جرات گفت خیلی از جریانات اصیل و واقعی انقلابی شامل این ۷۰ درصد آقایان نمی شود

۶⃣ در توجیه ششم بیان شده است که چینش افرادی به شکلی بوده که از کهگیلویه و گچساران هم در این لیست سهمی داشته اند؛ اگر به لیست منتشر دقت شود بخشی که ادعا می کنند از کهگیلویه هستند چند دهه است که ساکن بویراحمد و یاسوج هستند و هیچ نقشی در فعل و انفعالات کهگیلویه بزرگ نداشته اند و این طیف جز مهاجرین سیاسی هستند که ذیل معادلات بویراحمد تعریف میشوند و گچساران هم تنها ۱ نفر بعنوان سهمیه حضور دارد.

👈 این حکمیت خودخوانده کی میخواهند متنبه شوند که دوران انحصارگرایشان به پایان رسیده و این لیست بندی های انحصاری میخی دیگر بر تابوت انحصارگرایشان هست.

👈 جریان اصیل مطالبه گر و دغدغه مند انقلابی این کاسبان انتخابات را خوب شناخته و پازلی که چیده اند را برای همیشه به هم خواهند زد.