آوای جنوب

ورود دادستان گچساران به پروژه ها/برخورد قانونی با متخلفین تعویق اجرای پروژه آسفالت بین شهری گچساران+تصاویر

آوای جنوب

دادستان عمومی و انقلاب گچساران گفت: پروژه آسفالت جاده بین شهری گچساران از فلکه فرودگاه تا روستای امام زاده جعفر هر چه زودتر تکمیل شود.

به گزارش آوای جنوب ،محمد صدرا ادیبان ضمن بازدید و بررسی مشکلات پروژه آسفالت جاده بین شهری گچساران از فلکه فرودگاه تا روستای امام زاده جعفر که با حضور رئیس اداره راه،پیمانکار و کلیه عوامل اجرائی این مهم انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب گچساران در ادامه تاکید کردند: در مهلت تعیین شده پنج روزه وقت دارید تا هر چه سریع تر مشکلات را برطرف کنید که مشکلی برای عبور و مرور مردم بوجود نیاید.
ادیبان در پایان بازدید چند ساعته خود به عوامل اجرائی این پروژه تذکر داد در صورت برطرف نکردن این نواقصات با تمام کسانی که در اجرای این پروژه(اداره راه،پیمانکار،ناظر پروژه)که با جان مردم سر و کار دارد اتمام حجت کردن که ظرف مهلت پنج روز گزارش ترمیم و بازسازی روکش آسفالت را به این دادستانی ارائه کنند.

وی در ادامه تاکیدکرد:در غیر این صورت به عنوان مدعی العموم از مجاری قانونی با تمامی عوامل پروژه در راستای قوانین برخورد قانونی خواهد شد.

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president