هومان عسكري گفت: به من گفتند بر علیه آنها گزارش بنویسم تا رد صلاحیت بشوند. ما یاد گرفتیم از حق دفاع کنیم نه اینکه سیاه را سفید نشان بدهیم.

آوای جنوب:

 به گزارش آوای جنوب، هومان عسکری در جمع اهالی روستای حکیم قشقایی پاکوه گفت:  در دور گذشته انتخابات ۷۰درصد ارای قشقایی های را بردید اما هفت درصد از پست و مشاغل را به آنها دادید،بیایید بگویید برای قشقایی چکار کردید تا مردم خودشان قضاوت کنند.

این کاندیدای جوان در جمع مردم روستای حکیم قشقایی گفت: به من گفتند استانداری را بگیر و کنار بکش،گفتم شصت سال پیش به بزرگان ما پیشنهاد نخست وزیری را دادند و آنها به خاطر وطنشان نپذیرفتند، اکنون من قوم خودم را به خاطر یک استانداری بدهم.

عسکری افزود: با وصله قوم گرایی می‌خواهند ما را از صحنه خارج کنند اما کور خواندند.

این کاندیدای جوان عنوان کرد: به من گفتند بر علیه آنها گزارش بنویسم تا رد صلاحیت بشوند. ما یاد گرفتیم از حق دفاع کنیم نه اینکه سیاه را سفید نشان بدهیم.

سخنان دکتر عسکری در جمع مردم روستای تلخاب شیرین

هومان عسکری در جمع حامیان خود در روستای تلخاب گفت: حرف ما منطقی است، مجلسی که نمی تواند جلوی گرانی خودرو، حقوق های نجومی را بگیرد و ۹۰ نفر آنها بخاطر مسائل مالی رد صلاحیت می‌شوند رئیس مجلس هم باشید بدرد نمی خورد.

عسکری افزود: باید در مجلس آرا نماینده گان شفاف باشد که مشخص شود چه کسانی مخالف منافع مردم هستند.

وی ادامه داد: شهرستان ما نسبت به شهرستان های هم جوار با وجود منابع بیشتر، بیکاری در آن بیداد می کند.

این کاندیدای جوان ابراز کرد: ما حرفمان این است که باید تبعیض از بین برود و کسی که شایسته است به حقش برسد.

کاندیدا منتخب ایل قشقایی از حوزه گچساران و باشت گفت : من حاضرم آبدارچی مجلس باشم اما بدرد مردمم بخورم تا اینکه رئیس مجلس باشم و بی اثر باشم.

عسکری خاطرنشان  کرد: آنهایی که به دنبال کار بی خود افتادند و کف میزنند مطمئن باشند که آن کف ها مشت می شود و در دهان خودشان می خورد.