آوای جنوب

معاونت سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد کیست؟

آوای جنوب
سعید آتش بار از فعالان سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتخاب معاونت سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادداشتی نوشت.

معاونت سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد کیست؟
آوای جنوب ؛سعید آتش بار از فعالان سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتخاب معاونت سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادداشتی نوشت.
این مطلب به شرح زیر است:
معاونت سیاسی و امنیتی استاندار قائدتاً باید عنصری باشد که:
_ با نظر به همه‌ی جهات و خصوصیات، بتواند در غیاب استاندار کهگیلویه و بویراحمد، وی را در همه‌ی شئون نمایندگی کند‌.
در حقیقت استاندار دوم استان کهگیلویه و بویراحمد است و مهمترین انتخاب استاندار،
_ گفتمان سیاسی دولت را نمایندگی کند‌. برای این مهم، حتما باید برجستگی عنصر سیاسی در ساختار شخصیتی وی مشهود باشد.
مثلا یک‌ فردی دارای تغلب بعد فنی و یا اکادمیک صرف، مناسب این جایگاه نیست.
_ باید قدرت تولید مفهوم و گزاره سیاسی و اجتماعی را داشته باشد.
_ با خطوط و جریان های سیاسی استان و چهره ها ی شاخص و گفتمان های فکری اشنایی عمیق داشته باشد، و ان ها نیز ایشان را بشناسند‌.
مواضع فکری و سیاسی مشخص داشته باشد. سابقه کنشگری سیاسی داشته باشد.
_ قدرت اقناع و تبیین و تحلیل بالا داشته باشد.
_ دارای توان هضم، و حل و سعه ی بالا باشد.
ار حیث خصوصیات شخصی، صبور و دارای حوصله ی شنوندگی بالایی باشد
_ اهل تعاملات و ارتباطات و روابط عمومی بالایی باشد.
_جسارت بالا داشته باشد و در مقاطعی خاص و بزنگاهی مهم، برای برقراری نظم اجتماعی از دیپلماسی تهدید داخلی” برای خواص”بخوبی استفاده کند و نیز ، با مردم مهربان و آرام و صبور رفتار کند.
_ بحران‌های امنیتی را با تفکر اجتماعی حل کند.
_ خاصیت رهبری تشکیلاتی و سیاسی داشته باشد: زیرا باید تشکل ها و گرایشات سیاسی همسو بادولت را بتواند همگرا کند و زنده و پویا نگه دارد‌.
_ فرد سردمزاج و فاقد سابقه ی کار جمعی و تشکیلاتی نمی تواند چنین نقشی را عهده داری کند.
_ معاونت سیاسی عامل اصلی در تعیین فرمانداران و بخشداران و دهیاران و ادارات کل استانداری و حتی دستگاه های دیگر است.
لذا باید فردی آشنا با ظرفیت ها و استعدادهای انسانی استان و دارای هُنر انتخابگری و گزینش و پایش نیروها باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president