آوای جنوب

مدیرانی از جنس مردم در مهار آتش سرکش نارک و خامی/قدردان اتابک ها و دیانت ها و محمدصدراهایمان باشیم

مدیرانی از جنس مردم در مهار آتش سرکش نارک و خامی/قدردان اتابک ها و دیانت ها و محمدصدراهایمان باشیم

آوای جنوب/علی مراد کاظم پور

بی تردید به خوبی می دانیم به رغم وجود هماهنگی های مطلوب بین دستگاه های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرماندار و دیگر مسوولان، آتش سوزی های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل ها فقط با مشارکت مردمی امکان پذیر است.

از انجمن های مردم نهاد و فعالین محیط زیست و طبیعت دوست و داوطلبانی که عاشقانه آمدند تا دستگاه های اجرایی همه در نارک جمع شدند تا آتش سرکش کوه نارک را مهار کنند .

اما در این میان فرماندار به عنوان فرمانده عملیات خود به صحنه ورود کرد و پا به پای دیگر مهارگران فعالیت کرد و برای او مهم نبود جانباز شیمیایی است و هر لحظه عدم تنفس برای او حکم مرگ را دارد .
او می توانست در ساختمان فرمانداری گچساران بنشیند و فرماندهی کند اما مدیریت میدانی او موجب روحیه دیگران بود .
در این میان بودند مدیرانی که با لباس عملیاتی در میدان مهار پا به پای دیگر مهار گران آتش در صحنه بودند و برای آنها فرقی نداشت دادستان هستند یا رییس دادگستری شهرستان .
از محمدصدرا ادیبان تا رهام دیانت رییس دادگستری با لباس عملیاتی در صحنه بودند و مشغول مهار آتش و دلسوزانه در کنار دیگر عاشقان طبیعت که داوطلبانه به صحنه آمدند سنگ تمام گذاشتند و برای آنها مهم نبود فرماندار هستند یا دادستان یا رییس دادگستری.
بی انصافی نکنیم و قدردان باشیم ؛ آری قدردان مدیرانی از جنس مردم که در چنین مواقع‌ بحرانی مرد میدان هستند نه شعار

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president