.

به گزارش آوای جنوب طی حکمی از سوی مقام عالی ریاست دانشگاه پیام نور کشور، دکتر شهرام احمدی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز دوگنبدان منصوب شد.

 

طی حکمی از سوی مقام عالی ریاست دانشگاه پیام نور کشور، دکتر شهرام احمدی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز دوگنبدان منصوب شد.

پایگاه خبری آوای جنوب برای جناب آقای دکتر شهرام احمدی در مسوولیت جدید، آرزوی توفیق روز افزون دارد.