حسيني گفت: روزي در مجلس به من مي‌گويي كه برای اعتبار نام خانواده ام نماینده شده ام اما امروز اعتباري نگذاشته اي.

آوای جنوب:

به گزارش آوای جنوب از باشت دکتر سید قدرت حسینی در جمع مردم باباامیرشیخی که میزبان جلسه بودند اظهار کرد: تقدیر و تشکر ویژه دارم از طایفه بزرگ و سترگ طایفه باباامیرشیخی.

وی  ادامه داد: مردان این طایفه مرزداران ایل باوی بودند و این طایفه مردان بزرگی در طول تاریخ داشتند تا ایل باوی زنده بماند.

این کاندیدای  یازدهمین  دوره انتخابات مجلس  افزود:  این طایفه در انقلاب  و دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند و هفت شهید را تقدیم نظام اسلامی نمودند و روحانیونی باسواد و ولایت مدار در جنوب کشور تربیت کردند و مدیرانی بنام دارند.

حسینی عنوان کرد: شما می بینید همه مدیران در گچساران و باشت همه مطیع هستند و فرمانبر چند نفر هستند اما تنها یک مدیر در مقابل آنها ایستاد آن هم دکتر مسعود ظفری از همین طایفه است.

وی گفت: افتخار می کنم این اجتماع در خطه ای تشکیل شده  که پدربزرگ همین شهردار در مقابل کی لهراسب ایستاد.

حسینی با بیان اینکه روز گذشته که ستاد تبلیغاتی شما در گچساران افتتاح شد دوشاخه درخت در جلوی ستاد قطع شد که من هم اطلاع نداشتم و همین را کرده اند پیراهن عثمان که ایشان به اشاره به داستان عثمان و معاویه گفت: این درخت را از ریشه قطع نکرده اند.

وی ادامه داد: روز گذشته گفتم تو که بیماری و در ساختمان شیشه ای هستی اما من در ساختمان پولادین  هستم، چرا خودت و خانواده ات بیت المال را به یغما برده ای حال می‌خواهی  به من کلوخ پرتاب کنی و اما فراموش نکن جواب کلوخ سنگ است.

این کاندیدا عنوان کرد:روزی در مجلس به من می‌گویی که برای اعتبار نام خانواده ام نماینده شده ام اما امروز اعتباری نگذاشته ای.

حسینی با بیان اینکه این مردم  دیگر نخواهند گذاشت، افزود:  تو نفوذی هستی و ارکان نظام و شورای نگهبان را فریب داده ای و ما آمده ایم با کمک مردم دست تو را قطع کنیم.

این کاندیدا با بیان اینکه مبارزه ما با شما در بحث بی عدالتی و اشتغال نیست ما در مبانی فکری و اعتقادی با تو مشکل داریم، اذعان کرد: یک عده قداره بند را به پتروشیمی برده ای بعد این همه بیکار در شهر  وجود دارد، حال نگران دوشاخه درخت هستی،  چرا نگران مدیران نخبه و افراد لایق نیستی که در این سالها آن ها را نابود کرده اید.

سید قدرت الله حسینی ادامه داد: ما در مبانی با شما مشکل داریم و اعتقاد شما با ما متفاوت است و ما در مقابل آمریکا ایستاده ایم.

وی ادامه داد: اعتقاد شما سرمایه داری است اما فکر ما و تو تفاوت  دارد چرا که ما از جنس مردم هستیم و امروز اقشار مختلف مردم آمده اند که خود تصمیم بگیرند.

حسینی با اشاره به اینکه شما بلدوزر گذاشتید زندگی مردم را شخم زده اید آن وقت نگران درختان هستید، ادامه داد: چرا به مردم جواب نمی دهید،  چرا در خصوص ۸۲ شرکت خودتان چیزی نمی گویید چرا پاسخ نمی دهید.

سید قدرت اله ادامه  داد: در این خطه زمین های خوبی وجود دارد که کار کارشناسی آن را در زمان نمایندگیمان انجام دادیم و پیشنهاد دادیم این منطقه حتما از آب کشاورزی بهره مند شود و استارت آن را زدیم.

وی افزود: کارهایی که آن زمان انجام دادیم و تا سال ۹۰ بیش از  ۲۴ کیلومتر کار آبیاری انجام شده و بنا داشتیم کار را انجام دهیم اما شما فقط نگران درختان هستید.

حسینی  اذعان کرد:  آیا ما خون آشام هستیم یا شما، ما آمده ایم به شما که در ارکان نظام سوءاستفاده کرده‌اید کنار بزنیم.

وی با بیان اینکه من در خودم می‌بینم که فرمانبر شما مردمان هستم و در خودم می‌بینم که برای خودم و خانواده ام نباشم، گفت: در خود می‌بینم  که در پایتخت و استان از حق و حقوق شما دفاع نمایم.

حسینی ابراز کرد: در تهران صحبت کرده ام و مردم توقع دارند و آمده ایم که در بحث اشتغال کار کنیم و در روزهای آینده برنامه خود را از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد که مردم آگاه  شوند.

وی خاطر نشان کرد:  ۲۹ نفر از اصلاحات گچساران جلسه گرفته اند و ۱۷ نفر از آنها از نماینده فعلی اعلام برائت کرده اند و اعلام کرده اند که ما از ایشان حمایت نخواهیم کرد.