آوای جنوب  دادستان دنا گفت: ۳۰ پرونده تصرف در حوزه محیط زیست در شهرستان دنا در دست اقدام است که دادستانی با قاطعیت تمام نسبت به رفع تصرف آنها و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد.  به گزارش آوای جنوب از سی سخت، تجاوز و تعدی به ۴۵۵ هزار مترمربع از اراضی ملی در دنا  […]

آوای جنوب 

دادستان دنا گفت: ۳۰ پرونده تصرف در حوزه محیط زیست در شهرستان دنا در دست اقدام است که دادستانی با قاطعیت تمام نسبت به رفع تصرف آنها و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد.

رأی قاطع دادستانی دنا در 30 پرونده تصرف محیط زیست

 به گزارش آوای جنوب از سی سخت، تجاوز و تعدی به ۴۵۵ هزار مترمربع از اراضی ملی در دنا  توسط دادستانی دنا رفع تصرف شد.

 غریب‌پور دادستان دنا در گفت‌وگو با فارس گفت: در راستای اهداف دستگاه قضا مبنی بر رفع تصرف انفال و زمین های ملی در سطح کشور، توانستیم در ۶ ماهه اول سال تاکنون با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان دنا حدود ۴۵۵ هزار مترمربع از زمین های تصرف شده توسط زمین خواران و سودجویان را رفع تصرف کنیم.

این مسوول قضایی گفت: از این مقدار رفع تصرف حدود ۴۳۰ هزار متر مربع در حوزه منابع طبیعی و حدود ۲۵هزار متر مربع در حوزه محیط زیست بوده که خوشبختانه با اقدامات به موقع منابع طبیعی و محیط زیست  و همکاری مردم رفع تصرف کنیم.

دادستان دنا عنوان کرد: این موفقیت ها مرهون تلاش و همکاری شبانه روزی  فلسفی رئیس منابع طبیعی دنا و رجب زاده رئیس محیط زیست دنا بوده و ما نیز عزم خود را جزم کردیم و همگام با این همکاری تمام تلاش خود را خواهیم  کرد تا نگذاریم وجبی از اراضی ملی تصرف شود.

غریب پور گفت: ۳۰ پرونده تصرف در حوزه محیط زیست در شهرستان دنا در دست اقدام است که دادستانی با قاطعیت تمام نسبت به رفع تصرف آنها و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد.