دختر سید یونس قاسمی در حمایت از زینل زاده: شعار زنده باد مخالف من را فقط شنیده ایم/زینل زاده منتخب ما است. به گزارش آوای جنوب مهندس اردلان زینل زاده کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای حوزه انتخابیه گچساران و باشت در حالی به بوستان باشت رفت که دختر مرحوم سید یونس قاسمی از بزرگان […]

دختر سید یونس قاسمی در حمایت از زینل زاده: شعار زنده باد مخالف من را فقط شنیده ایم/زینل زاده منتخب ما است.

به گزارش آوای جنوب مهندس اردلان زینل زاده کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای حوزه انتخابیه گچساران و باشت در حالی به بوستان باشت رفت که دختر مرحوم سید یونس قاسمی از بزرگان ناب و ارزشی منطقه در استقبال از زینل زاده گفت:، تاریخ به خوبی گواهی می دهد مردم این منطقه اهل چاپلوسی و تملق نیستند چنانکه می دانیم شخصیت شما نیز اینگونه نیست و امروز در کنار شما هستیم از وضعیت فعلی عبور نماییم

وی گفت: زینل زاده انسان تملق گو و چاپلوسی نیست و همچنین طایفه ما اهل چاپلوسی و تملق نیستند.
زینب قاسمی افزود: کاندیدا ی این دوره ما از مجلس با شعار عبور پا به میدان گذاشته است و قطعا مردمی که از این وضعیت خسته هستند با دل و جان در کنارش هستند.
یادگار سید یونس قاسمی اظهار کرد: امروزی افرادی تملق گو و چابلوس که ما مشاهده میکنیم در شهرستان گچساران باشت و بوستان افراد سلاح به دست که دیواری به بزرگی دیوار  بین مردم به وجود آورند که اینان هر گونه توهین و افترا را حق خود می دانند.

وی ادامه داد: ما شعار زنده باد مخالف من را فقَ شنیده ایم اما در عمل چیزی را ندیده ایم  پس بدانید ما عبور خواهیم کرد و در روز سوم اسفند خواهید دید چه قبول شده باشید یا که خیر اما منتخب ما شما هستید که در این دوره و چه در دوره دیگر در کنار شما هستیم و ما مطمن هستیم پیروزی از آن ما است.