آوای جنوب

جناب آقای استاندار لطفا پاسخ دهید/گزارش مدیران را باور کنیم یا آنچه که میبینیم

آوای جنوب

راقم همچنان پس از سالها کار رسانه اعتقاد راسخ دارم باید از گزارش های کاغذی و آماری و به قول امروزی پاورپوینت ها عبور کنیم تا واقعیت را مشاهده کنیم .

آنچه امروز موجب شده است نتوانیم موفق باشیم همان آمارهای کاغذی و عددهای من درآوردی درون جدول هایی است که مدیران بالادست را  نسبت به عملکرد مدیران زیرمجموعه خود خوشبین می کند .
اینکه امروز در کار فرهنگی عقب هستیم دلیل اصلی اش همین آمارهایی است که فقط برای گزارش به مقام بالاتر تر است .
اینکه مدیران بالادستی بدون توجه به خروجی به آمارها بسنده می کنند و بر اساس آمار خوشحال و خرسند هستند این بزرگترین مشکل امروز جامعه ما است .
با نگاهی به آمارهای فرهنگی تا عمرانی و اقتصادی به خوبی در می یابیم مسوولان بالادستی اگر واقعا دلسوز باشند باید خود وارد گود شوند و از نزدیک مشاهده کنند یا در کنارشان مشاورینی راستگو داشته باشند.
به خوبی به یاد دارم بازدیدی به همراه قوام نوذری استاندار وقت داشتیم که بجای آنکه از مکانی که برای بازدید تدارک دیده شده بود وارد شود همه را منتظر گذاشت و از مکان دیگری وارد شد تا نقاط ضعف را مشاهده کند یا هنوز به یاد دارم مقتدایی استاندار خوزستان خطاب به مدیرانش در جلسه گفت چگونه کت و شلوار به تن کرده اید وقتی استان اینگونه مشکل دارد و عقب است .
دلم برای استان کوچک ؛ ثروتمند اما محرومم می سوزد .
جناب آقای استاندار با نگاهی به تاریخ به خوبی در می یابیم شکست ازآن مدیرانی است که مشاورین و مدیران زیرمجموعه آنها برای رضایت مدیربالادستی شان از مشکلات نگفته اند.
برای مثال در جلسات استانی مدیران زیرمجموعه شما از قیر و آسفالت می گویند اما برای من که به تمام استان رفته ام از لیکک و بهمنی بگیر تا یاسوج و دیگر نقاط استان در عمل چیزی قابل مشاهده نیست پس آن آماری که در جداول عنوان می شود چیست؟؟؟
جناب آقای استاندار نه با خودرو شما می توان کنده کاری ها را دید نه با خودروهای مدیران دولتی چرا که شما قرار نیست به تعمیرگاه های خودرو بروید اما این مردم …
آقای استاندار ما بر روی نفت و گاز هستیم اما دریغ از یک بنزین خوب و یورو ۴ ؛ گناه ما چیست که در شهرهای دیگر خدمات نظام را به خوبی میبینیم اما اینجا با چیزهای کوچک خوشحالی میکنیم …

با دیگران به اشتراک بگذارید
else:
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president