جلوگیری از شکست سنگین انتخاباتی یکی از دلایلی است که وکیلی می‌خواهد حوزه انتخابیه خود را تغییر دهد تا روزنه امیدی برای حضور دوباره در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، چرا که فراکسیون امید عملکرد قابل دفاعی در طول چهار سال گذشته ندارد، در طی روزهای آینده در این خصوص نگاشته می‌شود.

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج حضور و تمایل خود را برای کاندیداتوری حوزه بویراحمد و دنا اعلام کرد.

جلوگیری از شکست سنگین انتخاباتی یکی از دلایلی است که وکیلی می‌خواهد حوزه انتخابیه خود را تغییر دهد تا روزنه امیدی برای حضور دوباره در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، چرا که فراکسیون امید عملکرد قابل دفاعی در طول چهار سال گذشته ندارد، در طی روزهای آینده در این خصوص نگاشته می‌شود.

حدود سه هفته پیش تاج گردون در یاسوج نشستی برگزار کرد که برخی این نشست انتخاباتی را در جهت کاندیداتوری وی در حوزه بویراحمد و دنا پیش‌بینی می‌کردند که البته بعید به نظر می‌رسید و حال با توجه به اعلام وکیلی برای حوزه بویراحمد و دنا مشخص شد تاج گردون، در بویراحمد و دنا صرفاً بوق تبلیغاتچی برای وکیلی یا در صورت اجماع برای گزینه اصلاحات را عمل می‌کند.

سید باقر موسوی جهان‌آباد از بزرگان اصلاح‌طلب استان حمایت خود را “ایزدپناه” اعلام کرده است، حال این سؤال پیش می‌آید در صورت کاندیداتوری وکیلی برای حوزه بویراحمد و دنا چه کسی قربانی می‌شود؟ آیا جریان اصلاح‌طلب از وکیلی نماینده تهران حمایت می‌کنند و ” ایزدپنا” با دست خالی صحنه انتخابات را به همکیش های خود واگذار می‌کند؟

تحلیل‌ها نشان از آن دارد سید باقر موسوی جهان آباد، تأثیرگذاری خود را در بین اقشار طرفدار اصلاحات به عنوان بزرگ اصلاح طلب استان از دست داده و تاج گردون می‌خواهد با حمایت از یکی از کاندیدای حوزه بویراحمد و دنا جایگاه خود به عنوان بزرگ اصلاحات در استان کهگیلویه و بویراحمد را به دست آورد.

به هر حال هرچه به‌روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم، زوایای پنهان جریان‌های انتخاباتی آشکارتر می‌شود و همینطور کارهایی که نمایندگان مجلس مثل محمدعلی وکیلی برای رفتن به مجلس می کنند مشخص می شود.

  • نویسنده : مصطفی بهارلو