.

آوای جنوب

با حکم دستگاه قضا ۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان گچساران تخریب شد.

به گزارش آوای جنوب ، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان گچساران گفت: برخی افراد سود جو و فرصت طلب بصورت غیر قانونی و بدون مجوز تغییر کابری، در منطقه چهاربیشه این شهرستان اقدام به ساخت و ساز کرده بودند.
حجت الاسلام ادیبان افزود: این افراد با ساخت و سازمجتمع‌های تفریحی، اراضی کشاورزی را به مکان‌های گردشگری تبدیل کرده بودند که با صدور حکم این مجتمع‌های تفریحی تخریب شد.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا با افرادیکه بدون مجوز اقدام به تغییرکاربری خودسرانه زمین‌های کشاورزی کرده و اراضی را به مکان‌های تفریحی ومسکونی تبدیل کنند برخود قاطع و بازدارنده می‌کند.
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران هم گفت: این افراد بدون مجوز زمین‌های کشاورزی را که باید در جهت رونق تولید استفاده شود به مکان‌ها ومجتمع‌های تفریحی و رفاهی تبدیل کرده بودند.
خانم عطازاده افزود: ۱۲ پرونده تخلف ساخت و ساز دیگر در شهرستان گچساران که بدون مجوز اقدام با ساخت و ساز در اراضی کشاورزی کرده اند در مرحله صدور رای قرار دارد که به محض نهایی شدن وصدور حکم، این ساخت و ساز‌های غیر قانونی نیز تخریب می‌شود