آوای جنوب

اولین مسوولیت جوان گچسارانی در دولت جدید

یکی از جوانان گچسارانی به عنوان مدیرکل دفتر وزیر کشور انتخاب شد.

به گزارش آوای جنوب، عبداله مرادی، فرزند استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران به عنوان مدیرکل دفتر احمد وحیدی وزیر کشور انتخاب شد.
عبداله مرادی فرزند حاج یداله مرادی از چهره های شاخص سیاسی اصولگرای شهرستان گچساران است.
وی عضو هیئت علمی و استادیار روابط بین الملل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است و بر اساس شایستگی به این سمت انتخاب شده و هیچ جریان منطقه ای، سیاسی و هیچ نماینده ای در این انتصاب نقش نداشته است.

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president