سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارشناسان ما با بازرسی‌های مداوم و میدانی، جذب نیرو در مراکز صنعتی و تولیدی را رصد خواهند کرد و اجازه بی‌عدالتی و آسیب به اعتماد عمومی مردم را نخواهد داد.

سرپرست اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی: بازرسان کار بصورت میدانی و دربازه های زمانی مشخص اقدام به بازرسی مراکز تولیدی وصنعتی بالخصوص پتروشیمی گچساران در راستای  نظارت بر حسن اجرای قانون کار وآئین نامه های حفاظت فنی وبهداشت کار می نمایند

به گزارش آوای جنوب، آیت اله ارمغانی به همراه بازرسان کار شهرستان گچساران از شرکت پتروشیمی این شهر بازدید کرد.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید اظهار کرد: کارفرمایان در کنار کارگران در فرایند تولید وتوسعه کشور پیشقدم هستند و دولت دراین مسیر حامی و پشتیبان این دو بازوی  محرکه صنعت و تولید است.

وی گفت: اشتغال دغدغه اصلی واساسی مسئولان کشور است وتلاش همه کارگزاران اجرایی، کاهش معضل بیکاری وافزایش رفاه ومعیشت مردم  با استفاده از بکار گیری  ظرفیت ها وفرصت های ایجاد شده است.
ارمغانی گفت: بسته های حمایتی مناسبی از جمله پرداخت یارانه حقوق ودستمزد،معافیت های بیمه ای ،طرح کارورزی وپرداخت تسهیلات  برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده است ، خوشبختانه  تاکنون بخش زیادی از این بسته ها واعتبارات تشویقی در استان جذب  وهمچنان درحال اجرا می باشد لذا پیشنهاد می شود سایر مراکز تولیدی وصنعتی از فرصت موجود حداکثر استفاده را برای برخورداری از بسته های تشویقی کنند.
وی افزود: تحلیل و ساماندهی و بازارکار وتلاش برای ایجاداشتغال ، نیازسنجی های شغلی براساس  تقاضاهای بازار کار ،تنظیم روابط کارگران وکارفرمایان وصیانت از نیروی کار برای حفظ وتثبیت اشتغال از اولویت های مهم این اداره کل هست و دراین راه از ابتکارات کارفرمایان وتوانمندی ها وامکانات  فنی وحرفه ای  استان برای مهارت افزایی  وافزایش دانش تخصصی  منابع انسانی استفاده خواهیم کرد.
ارمغانی افزود :هرچند اداره کار  متولی بحث  اشتغال نیست اما دراذهان مردم بعنوان  مرجع ایجاد اشتغال شکل گرفته  لذا تلاش می کنیم برای کاهش معضل گسترده بیکاری  در فرایند جذب نیرو با هماهنگی شرکت های تولیدی صنعتی از همه ظرفیت های ممکن نهایت بهره برداری را داشته باشیم.
سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تصریح کرد:وجود صنایع پتروشیمی دراستان نعمت بزرگی برای توانمند سازی نیروی های بومی است  چرا که این مراکز  در کنار انجام واجرای فعالیت هایشان اقدام به تربیت وپرورش نیروی های فنی ومتخصص می نماید واین کار درآینده  برای جذب نیروها در سایر مراکز تولیدی صنعتی فرصت مناسبی است.
وی کاهش حوادث ناشی از کار وحفظ ایمنی وسلامت کارگران  با توجه به حجم گسترده نیروی کار (بالغ بر ۳۵۰۰ نفر)درشرکت پتروشیمی  گچساران رامهم ارزیابی کرد و گفت: مسلما حرکت در چارچوب قانون  باعث دوری از حواشی وکاهش اختلافات کارگری وکارفرمایی می شود وبرهمین اساس بازرسان کار بصورت میدانی ودربازه های زمانی مشخص  اقدام به بازرسی مراکز تولیدی وصنعتی در راستای  نظارت بر حسن اجرای قانون کار وآئین نامه های حفاظت فنی وبهداشت کار می‌کنند.
ارمغانی با اشاره به اهمیت و ارزش کار  تشکل های کارگری وکارفرمایی گفت: حضور تشکل ها وانجمن های اسلامی کار تسهیل گر روابط کارگران وکارفرمایان وعامل موثر در پیشگیری از مسائل ومعضلات کارگری خواهد بود  لذا تقویت وتوسعه تشکل ها  بعنوان حلقه اتصال  کارگران ،کارفرمایان ودولت ، در راستای  توسعه کسب وکارها وفعالیت های مراکز تولیدی می باشد واین موضوع از تاکیدات وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی  است  که انتظار داریم  مورد حمایت ومساعدت این شرکت وسایر شرکت های تولیدی صنعتی استان قرار بگیرند.
وی درپایان  ضمن  ابراز  مراتب تشکر وقدردانی  از  تلاش های مدیران ومسئولان در شرکت پتروشیمی برای جذب وبکار گماری طیف وسیعی از کارجویان بومی وکاهش معضل بیکاری  اظهار داشت: با توجه به درخواست مردم شهرستان ودغدغه مسئولان  براساس توافقات انجام شده با مسئولین  فرماندار گچساران از این به بعد جذب نیرو در شرکت ها ومراکز تولیدی صنعتی صرفا  از طریق اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان و با نظارت اداره کل انجام می‌شود.
در همین رابطه بر اساس توافق مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیران شرکت پلیمر ، صنایع نفت و اتیلین مقرر شد مدیران پتروشیمی درخواست نیروی انسانی مور نیاز را به اداره شهرستان اعلام و نسخه ای را نیز به اداره کل اعلام و اداره کار شهرستان نیز در مدت زمان مشخص شده درخواست، افراد واجد شرایط را دقیقا مطابق تخصص های مورد نیاز  و با هماهنگی کاریابی ها به  پتروشیمی معرفی کنند.
همچنین مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شد نظارت کافی و لازم را به منظور رعایت عدالت اجتماعی و سایر ضوابط مربوطه  در مورد افراد معرفی شده و بکارگرفته شده انجام دهد