.

آوای جنوب

رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: همه اعضای یک خانواده در شهر یاسوج به بیماری کرونا ویروس مبتلا شده اند.

به گزارش آوای جنوب رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج در یکی از صفحات مجازی استان به مبتلا شدن اعضای یک خانواده به کرونا ویروس خبر داد و گفت: خانم خانه، شوهر، پسر، برادر همه اینها اکنون در بیمارستان بستری هستند و برخی از اعضای همین خانواده نیز فوت کردند.

جاودان سیرت ادامه داد: ما از مردم خواهش و انتظار داریم، جامعه سلامت فرزندان همین مردم هستند مطمئنا اینها نیز خسته می شوند و توان شان را از دست می دهند، ۸ ماه است مدام در حال مبارزه با این ویروس هستیم، برای خودمان هم گاهی عجیب است که چطور توانستیم این مدت را سپری کنیم.

وی گفت: مردم دستورالعمل ها و فاصله گذاری را رعایت کنند، کادر پزشک هم گاهی خسته می شوند، کادر پزشک را فرزندان خودشان بدانند