آوای جنوب

آزادسازی بیش از ۳ هزار مترمربع از اراضی آبشار یاسوج از دست سود جویان

آوای جنوب 

به گزارش آوای جنوب ، امروز با حضور معاون پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان این اراضی آزاد شد.

در پی شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد مبنی بر تصرف بخشی از زمین های جنگلی در محدوده ی آبشار شهر یاسوج به مقدار ۳ هزار و ۶۵۵ متر مربع از ید سود جویان خارج شد.

عبدالحسین تمدن معاون پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام این خبر در همین زمینه اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، در اجرای وظیفه احیای حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی، رصد آرای قطعی صادره از محاکم حقوقی در خصوص قلع و قمع اعیانی ایجاد شده در اراضی ملی می باشد.

تمدن در ادامه در ادامه افزود: در این خصوص و در اجرای دادنامه ی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، با توجه به بیم مخاطرات امنیتی در اجرای این دادنامه که علیرغم گذشت حدود یک سال از صدور اجراییه، که تاکنون اجرایی نشده بود، با پیگیری دادستان مرکز استان و نظارت و پیگیری معاون حقوق عامه، با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان و یگان امداد و ضابطان دادگستری نسبت به قلع و قمع اعیانی احداث شده به مقدار ۳ هزار و ۶۵۵ مترمربع از اراضی ملی واقع شده در آبشار یاسوج اقدام گردید.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان بیان داشت: اعیانی احداثی شامل: سوله نگهداری علوفه، آغل نگهداری دام ها، اتاق نگهبانی ،استراحتگاه و آبشخور دام بوده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president