باشتی ها دلاویز را تنها نگذاشتند/سنگ تمام باوی برای فرزندش/دلاویز :سالها شعار باران دادید خشکسالی شد

باشتی ها دلاویز را تنها نگذاشتند/سنگ تمام باوی برای فرزندش/دلاویز :سالها شعار باران دادید خشکسالی شد

آوای جنوب/ سمیرا نصاری به گزارش آوای جنوب هر چند ساسان دلاویز دیرتر از دیگر نامزدهای انتخاباتی پا به عرصه انتخابات گذاشت اما در همین فرصت کم و سریعترین زمان ممکن موفق شد معادلات انتخابات را بر هم بزند. به گزارش پایگاه خبری آوای جنوب ، ساسان دلاویز در جمع مردم باشت اظهار کرد: سلام