بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

دلواپس آن‌هاییم که در نانوایی‌های شهرمان حساب دفتری دارند/دلواپس آن‌هایی که …

ما دلواپس خانواده‌هایی هستیم که در خانه هایشان چندین بیکار تحصیل کرده دارند اما شبانه لیست‌های استخدامی بسته می‌شود و بین آقایان بالا و پایین می‌شود تا سهمیه ها به درستی بین آنها تقسیم شود و لیست به مذاق آنها خوش آید.

۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴

امیداواریم کیفیت پایین نان در گچساران ربطی به سیاست نداشته باشد

کیفیت پایین نان در نانوایی‌های گچساران، هر روز بدتر از روز قبل می‌شود و نارضایتی شهروندان از این مسئله همچنان ادامه دارد

۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵