بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

هشدار به مصرف کنندگان ظروف پلاستیکی رنگی ۲۰۰۰تومانی

ظروف پلاستیکی اغلب از ترکیب منابع نفتی مانند؛ پلی استایرن، پلی اتلین، پلی پرو پلین و … تولید می شوند

۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸