بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

خاطره حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان از آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاطره حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان از استواری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در زیر شکنجه ساواک

۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲