بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

واکنش رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به برخی انتقادات: فردی یکبار در نماز جمعه شرکت نکرده است اما از یکطرفه بودن تریبون آن می گوید! / در انتصابات هیچ نقشی نداریم

پناهی : آن چیزی که مرز ندارد مردم است و ما کسانی را می شناسیم که حتی یک بار در نماز جمعه حاضر نشده اند اما از یک طرفه بودن تریبون های نماز جمعه سخن می گویند.

۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴

امام جمعه حرف آخر را در حوزه نماز جمعه و مسائل شرعی می زند

علیرغم سختی هایی که امام جمعه گچساران متحمل می شوند توقع داریم که تذکر داده شود که در حوزه نماز جمعه و مسائل شرعی حرف آخر را باید امام جمعه بزند

۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۴