تذکر
دادستان استان: مدیران متخلف انتخاباتی کهگیلویه و بویراحمد با قرار کفالت آزاد هستند ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

دادستان استان: مدیران متخلف انتخاباتی کهگیلویه و بویراحمد با قرار کفالت آزاد هستند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بویراحمد گفت: رؤسای اداراتی که به نفع نامزدهای خاصی تبلیغ می‌کنند، پرونده تشکیل شده و برخی مدیران با قرار کفالت آزاد هستند.