آوای جنوب
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر عایت عدالت در توزیع اعتبارات تاکید کرد

آوای جنوب
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر عایت عدالت در توزیع اعتبارات تاکید کرد.

در فصل توزیع اعتبارات به سر می‌بریم و پس از این که اعتبارات در سطح استان میان شهرستان‌ها توزیع شد باید در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز اعتبارات در فصل‌های مختلف توزیع شوند.

از جمله دغدغه‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد به کم‌کاری‌ها در جذب اعتبارات و همچنین توزیع نامتوازن اعتبارات در استان برمی‌گردد که در سال‌های اخیر این گونه مشکلات موجب برخی نگرانی‌ها شده است.

اما شاید مهم‌ترین دغدغه به عدم رعایت عدالت در توزیع اعتباارت برمی‌گردد که سال گذشته بیش از همیشه صدا کرد و موجب بروز تنش در نشست شورای برنامه‌ریزی استان میان رئیس سازمان برنامه و بودجه از یک طرف و نماینده بویراحمد و دنا از سوی دیگر ودر ادامه میان فرمانداران بویراحمد و گچساران شد.

در همین خصوص استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست اخیر شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به لزوم رعایت عدالت در توزیع اعتبارات این گونه اظهار کرد که نباید ریالی از یک روستا به روستای دیگر برود