گزینه اصلی قشقائی در روزهای آینده توسط یک لیدر پرنفوذ معرفی خواهد شد

قشقائی و بانوی اردیبهشتی اش/قشقائی و یک عالمه مطالبه

آوای جنوب

با تلفن دو تن از دوستان به مراسمی دعوت شدیم که قرار بود بانوی قشقائی اعلام کاندیداتوری کند.
قبل از ورود من و بهنام و ایمان بقیه خبرنگاران نشسته بودند.
جلسه شروع می شود و دوستان خود را معرفی می‌کنند و خانم فولادی می گوید هدف من این بود رسانه های اصلاح طلب و اصولگرا را دور هم جمع کرده باشم اما او به دلیل عدم حضورش در گچساران خبر ندارد خواهر کوچکترم که ساکن تهران است هنوز بعد از سالها رسانه های اصلاح طلب و اصولگرا را نشناخته است چنانکه همیشه می گوید نه به جواب دادن هایتان به هم و نه به نشست های شبانه دورهمی تان شما خبرنگاران. ..
کاندید قشقائی ها که خود را متولد اردیبهشت معرفی کرد سرچی در گوشی داشتم تا با خصوصیات بانوان اردیبهشتی آشنایی داشته باشم.
در خصوصیات بانوی اردیبهشت اینگونه آمده بود؛شهامت او بیشتر از مردان است و در عین حال بقدری به زن بودن خود اعتماد دارد که اگر دلتان بخواهد حاکم خانه باشید، از نظر او اشکالی ایجاد نمی شود، ولی اگر هم دلتان نخواهد رئیس خانه باشید، مهار کارها را به دست می گیرد. بماند که هیچ دلش نمی خواهد این کار را بکند. او دلش می خواهد درکنار یک مرد واقعی زندگی کند، چون خودش یک زن واقعی است و به این مساله افتخار هم می کند. از نظر او زن بودن، لوس بازیهای زنانه، حقه بازی و پیچیدگی یا اظهار ضعف کردن نیست.
عقیده خاص خود را دارد و آن قدرها قوی هست که برای رسیدن کسی را اذیت نکند.
او بقدری مستقل است که می تواند هر تقاضایی را که از او می شود و ندارد، رد کند و خدا کند که همیشه همین کار را بکند. اگر آثار فروردین (حمل) مرداد (اسد) در او باشد، گاهی ظلم می کند و یا توفانی از احساسات از خود بروز می دهد، ولی اگر تحت تأثیر اسفند (حوت) یا خرداد (جوزا) باشد، در او نگرانی و تردید می بینید، اما زن متولد اردیبهشت اصولا کاردان است و مهارت زیادی را از خود نشان می دهد. آدم خوش شانسی است.
بگذریم؛ نشستی که باید گفت فقط منتظر بودم هر چه زودتر به اتمام برسد چرا که وقتی میزبان دعوتت می‌کند حتما برنامه خود را تنظیم کرده است نه اینکه همان ابتدای کار بگویند او پرواز دارد و وقت زیادی ندارد و بهتر می بود جلسه را در روزی قرار می داد تا وقت داشته باشد اما اطرافیان او با توجه به سوالات خبرنگاران اصرار برآن داشتند تا جلسه زودتر تمام شود.
سوالاتی که نه خانم فولادی و نه همراهانش حاضر نبودند به صورت کامل پاسخ دهند و بیشتر جواب ها را به آینده سپردند.
او حتی در پاسخ به سوال من که از او پرسیدم چه نقدی به عملکرد تاجگردون دارید با کمی مکث گفت فکر میکنم سخت بودن ملاقات های مردمی تاجگردون در تهران و برای من جای سوال داشت آیا او فقط ملاقات را مشکل می داند.
به نظر می رسد بانوی اردیبهشت هنوز در شرایط انتخاباتی گچساران و باشت قرار نگرفته است و من به مانند همیشه مطمن شدم به خصوصیات ماه ها در فضای مجازی نمی توان اعتماد کرد و قشقائی می رود تا در روزهای آینده منسجم تر و با برنامه ریزی کامل کاندید خود را معرفی کند… کاندیدی که بتواند یک بار دیگر قشقائی را به جایگاه اصلی خویش برگرداند و شنیده ها خبر از آن دارد گزینه اصلی قشقائی در روزهای آینده توسط یک لیدر پرنفوذ معرفی خواهد شد