ساعت: ۱۳:۱۱ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۴ شناسه خبر: 38293

بیائیم و بیائید از هر طیف و جریان و گروه ، صادقانه و شفاف و شجاعانه بر کسانیکه ۸ ماه ملت را آزرده خاطر کردند، رهبری را مورد اتهام قرار دادند و بر او اجحاف وارد کردند، به بسیج و مسجد حمله ور شدند و « انتخابات را بهانه قرار دادند تا نظام را نشانه گیرند » ، اعلام مواضع نمائیم

یدالله مرادی نوشت:
نهمین سال از نهمین روز زمستان ۸۸/کسی منتظر دعوت نامه رسمی نباشد!
فعال فرهنگی گچساران نوشت:بیائیم و بیائید از هر طیف و جریان و گروه ، صادقانه و شفاف و شجاعانه بر کسانیکه ۸ ماه ملت را آزرده خاطر کردند، رهبری را مورد اتهام قرار دادند و بر او اجحاف وارد کردند، به بسیج و مسجد حمله ور شدند و « انتخابات را بهانه قرار دادند تا نظام را نشانه گیرند » ، اعلام مواضع نمائیم، با دوستان انقلاب تولی داشته و از هجوم آورندگان بر خیمه عاشورائیان تبری بجوئیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای جنوب،یدالله مرادی، فعال فرهنگی گچساران در یادداشتی در خصوص گرامیداشت حماسه ۹دی ۸۸ نوشت:وقتی ۹ سال پیش گروه هایی بجای تمکین به نظر و رأی و انتخاب مردم، تئوری پارلمان خیابانی را با رنگ سبز آغشته و همنوا با براندازان و بی توجه به شعار قانونمداری خود بر همه کس و همه چیز تاختند و جسارت اهانت را از مرزهای عقیده و انسانیت خارج نمودند و از متانت و حیای احترام آمیز نهادهای امنیتی و انتظامی و انقلابی گذشتند، کاسه های صبر لبریز و ناگهان از هر کوی و برزن جویبارهای غیرت و انقلابیگری جاری و با بهم پیوستن جویبارها، رودخانه ای از شفافیت و زلالی بر خیابانهای کشور حرکت سیل گونه روان ساختند تا گرد و غبارها، سیاهی ها و پلشتی ها را بشویند و طلوع فروغ یلدای نورانیت و ظهور خورشید را به نمایش بگذارند و بدین طریق بود که ۹ دی پایانی بر شب طولانی ۸ ماه تاریکی بود که خود یلدای ایرانی گردید. در نهمین سالگرد آن قیام مرمت بخش تاریخ انقلاب اسلامی ۹ نکته درس آموز و عبرت آفرین و تحول بخش را عرضه بداریم:

۱-عالم به زمان: از خصائل منتظران حضرت نور آن است که در گذر حوادث و رویدادها و در مسیر برپائی سیاهی های ناشی از شک و شبهه و تردیدها با نورافکن بصیرت و تعقل ، فضای بسته ی ابهام ها را شکسته و راه بسوی حقیقت و زیبائی ها بگشایند. منتظر امام از طولانی شدن یلدای انتظار ، دور اندیشی و تدبیر را می نمایاند که پای در جاده آرامش و افق بهار ظهور با سخت کوشی و تقواپیشگی هموار نماید.(شناخت یافتن و شناساندن در تمام عرصه ها)

۲-شفافیت در مواضع: آنجا که مرزبندی ها درهم ادغام شوند و کدری و کور رنگی حاصل شود کور ذهنی پدید می آید و از روزنه های نفوذ و در لوای لباس دوست ، حامی گفتاری ظاهر شکل می گیرد تا دشنه بر قلب و پهلو وارد آورند و در اینجا بود که ۹ دی خیمه گاه شفافیت و زلالی اندیشه های افراد و گروه ها را بر پهنه ی خیابان ها فیلمبرداری نمود. ارزش نمایشگاه مردم در ۹ دی در شفافیت مواضع و تبیین اندیشه سالم انقلابی در برابر مواضع خودخواهانه و پرخاشگرایانه و براندازی کودتای نرم انتخاباتی بود که مردم تابلوی آینه وار این شفافیت گردیدند.

۳-صراحت در بیان مواضع: در جائی که از کلام و گفتار نرم و صبورانه و احترام آمیز مردم در ارائه برنامه ها و نظرات امکان سوءبرداشت و سوءتدبیر و سوءاستفاده می رود باید با صراحت ، رک، جدی ، محکم و توانا دیدگاهها و اندیشه های خود را شجاعانه بیان نموده تا هر نوع تزلزل و تردید کنار رود و از بیان کلمات و مواضع و جملات دو نبشی دور گردد. سیل خروشان مردم در ۹ دی با سرافرازی و ابهت پس از ۸ ماه تحمل شعارها و حرکات ساختار شکنانه، سکوت را شکستند و با صراحت و شجاعت پاسخ کوبنده و محکمی را به همه متجاوزین به حقوق مردم با صدای بلند، مشت کوبنده و روحیه ی انقلابی در استمرار حرکت انقلاب اسلامی اعلام داشتند تا بیاموزند که عزت در سایه صراحت، ارزش مداری را رقم می زند.

۴-مشارکت و تعاون: در طول تاریخ ملتهای بزرگ و متمدن آموخته اند که دستهای بهم گره زده و بازوان بهم چسبیده و سینه های ستبر توانایی حفظ اصالت و هویت خود را دارند، ایران در گذر تاریخ با انسجام و کارایی همه اقوام و طوایف و گویش ها راه سربلندی و پیشرفت و الگو بودن را طی نموده است و هرگاه فرد یا گروه و دسته ای درصدد بر آمده اند تا این مشارکت و تعاون را بعنوان الگوی کارایی و توانمندی حذف کنند و حاشیه ها را بر متن حاکم نمایند ، فرد گرایی و فرد اندیشی را، به تعاون، همدلی و هم اندیشی و همگرایی تبدیل و ید واحد میشوند تا هر کوردل تفرقه افکن وابسته ای را خوار نمایند. ۹ دی ۸۸ کاردانی ملت را در حرکت عمومی، هماهنگ و تعاون بر خوبیها به جهانیان نشان داد و اثبات نمود که باهم بودن برای حفظ اصول و مبانی انقلاب ضرورت همیشگی است که بموقع بروز و ظهور می یابد.

۵-صبوری و متانت: کرامت نفس و بزرگی شأن ملت ایران و مناعت طبع و ادب آنها در مواردی ایجاد فرصت برای بد اندیشان جدا شده از کاروان معرفت شده است و بدخواهان عنود از این متانت ، دامنه آشوب طلبی و تعرض به باورها و عقاید را تا هجمه و آتش زدن خیمه گاههای عاشورای حسینی کشاندند، مسجد و بسیجی و حزب الهی بودن را مورد حمله و تعرض قرار دادند، مجموعه ی هنجارها، ارزش ها، مراسم و مناسک اعتقادی را به تمسخر گرفتند. شرکت در نماز جمعه بصورت مختلط و همراه با کفش و بطری آب در ماه رمضان را به نمایش گذاشتند و بدین طریق بود که «۹ دی اخطاریه ای عمومی بر این تازیدنها و رفتاری مسالمت آمیز بر این جسارتها و اعتراضی گسترده بر این بی مبالاتی ها »بود.

۶-اقتدار و تعقل: عقلانیت اسلامی خاستگاه اصلی در وضع قوانین و احکام و ارزش ها و فضائل اخلاقی است که همزاد و همراه با سیره نبوی و منش علوی در رفتار اجتماعی بروز می یابد و این عقلانیت تا مرز رعایت و پایبندی همه طرفین جامعه می باشد. طبیعی است رعایت منافع ملی در سایه برخورداری از امنیت ملی است و در صورت تعرض به این امنیت ملی هیمنه اقتدار آمیز حکومت و ملت اجازه شورش و تخریب اماکن و ابنیه را نمی دهد. دفاع مشروع برای صیانت از رکن رکین امنیت داخلی است که صیانت از تمامیت ارضی و استقلال یک ملت را سبب میگردد. توانایی ملت ایران با اقتدار در ۹ دی ۸۸ به حرکت در آمد تا برای حفاظت از خود و ارزشهای داخلی در برابر تهدیدهای متعدد توازنی پویا را شکل دهد و نمایش این اقتدار خردگرا پایانی بر تهدیداتی است که کاهش خطرات و ریختن آب سرد بر آتش خشم دشمنان بود.

۷-جهادگری بسیجی: جهاد و مبارزه در راه برپائی نظام الهی در شیعه با کربلا و عاشورا و سیره امام حسین (ع) همیشه الگوی رهایی بخش و نجات و خروج از مظالم و مظاهر جهالت و ستم بوده که در طلوع انقلاب اسلامی این عبارت با عنوان وزین بسیج بهم پیوند خوردند تا اعتبار و ارزش بسیج را مشروعیت بخشد و هرجا که بنیان و اساس و باور اعتقادی جامعه بخطر افتد این بسیج و بسیجی است ، که با روش کار جهادگرایانه و پاکی و طهارت روحی و عبور جهادی از سیم خاردار نفس به دفاع از ملت و آرمانهایش بر می خیزد زیرا تعهد جناحی و حزبی در برابر هیچکس و هیچ گروهی ندارد ، هرجا بسیجی باشد دفاع اعتقادی و مسیر جهادی عینیت می یابد. در ۹ دی این خصیصه تبلور عینی یافت و عنوان بسیجی بر همه کسانی جاری شد که پهنه خیابان را زینت بخشیدند تا تارهای عنکبوتی جهال بدکردار علیه انقلاب اسلامی را از آتش زدن و تخریب و تضعیف دور نمایند و بیمه شخص ثالث انقلاب اسلامی در سی امین سالگرد (۱۳۸۸) پیروزی اش باشند.

۸- تولی و تبرای انقلابی: درس مانا و عبرت همیشگی قیام ۹ دی برای جامعه ایران انقلابی این بود که بعد از سی سال از عمر پر برکت خود یکبار دیگر پالایش فروع انقلاب و اصول اسلام را اعلام داشت : تولی با دوستان، یاران، حامیان و مدافعان انقلاب اسلامی بر مسیر اندیشه ی عدالتخواهانه حضرت امام خمینی (ره) ، و تبری جستن از دشمنان بدخواه و کینه ورز و جنگ طلب. دوستان انقلاب آنگاه که ملاحظه کردند گروه هایی از براندازان و دشمنان انقلاب تبری نمی جویند خود صحنه گردان اقدام عملی شدند و راه افتادند تا مرز دوست و دشمن را بر دیگران تعیین کنند ، با دوستان مدارای انقلابی کردند و از دشمنان برانداز دوری جستند و امروز در نهمین سال ۹ دی باید این تولی و تبری عینیت بیشتری یابد.

۹- با آغوش باز پذیرای شهادت: آنگاه که علمای شیعی با الهام از خطبه ۱۲۳ نهج البلاغه درس شهادت طلبی را آموختند و آموزش دادند و اعلام کردند که مولایشان معتقد است «گرامی ترین و بهترین مرگ ها شهادت و کشته شدن در راه خداست و هزار ضربت شمشیر را برتر و قابل تحمل تر از مردن در بستر راحت » ، بیان داشتند راه و رسم شهادت طلبانه را بعنوان ابزاری کاربردی و کارآمدی به شیعیان آموخت که مرکز ثقل و کانون اصلی ایدئولوژی شیعی جهاد، ایثار، شهادت و مبارزه با بی عدالتی است. از نظر حضرت امام خمینی (ره) « شهادت طلبی و آمادگی مردم برای فدا کردن هستی خود در راه سرافرازی انقلاب اسلامی اساسی ترین و مهم ترین دلیل خنثی سازی و شکست توطئه های دشمنان و تداوم انقلاب اسلامی بوده » و هست و خواهد بود. ۹ دی حضوری مقتدرانه و اعلام شجاعانه به همه براندازان بود که شعور و شعارشان را به نمایش گذاشتند و اجازه عرض اندام بیشتر به یاوه سرایان و مخربین ضد دین ندادند و بساط ظالمان سبز گرا و کژ اندیش را برانداختند.

اما در نهمین سال:

بیائیم و بیائید از هر طیف و جریان و گروه ، صادقانه و شفاف و شجاعانه بر کسانیکه ۸ ماه ملت را آزرده خاطر کردند، رهبری را مورد اتهام قرار دادند و بر او اجحاف وارد کردند، به بسیج و مسجد حمله ور شدند و « انتخابات را بهانه قرار دادند تا نظام را نشانه گیرند » ، اعلام مواضع نمائیم، با دوستان انقلاب تولی داشته و از هجوم آورندگان بر خیمه عاشورائیان تبری بجوئیم. در عین تضارب آرا، به عنوان انقلابی و با روحیه انقلابیگری از ارتجاع و اشرافیت دمیده بر ارکان انقلاب فاصله بگیریم و از شعار عدالت و عدالت خواهی و دفاع از محرومین و پابرهنگان در ادبیات انقلاب اسلامی پررنگ و جدی حمایت کنیم که در آن صورت ۹ دی متعلق به همه معتقدین بر این باور راستین و رهایی بخش است. اثبات مشی و شیوه انقلابیگری را در راهپیمایی و حضور در مراسمات ۹ دی به تصویر بکشیم تا دشمنان از ما ناامید شوند و رفع هر نوع شبهه و اتهام دکان دو نبشی و یا دو زیست بودن را با شفافیت مواضع و صراحت بیان ، اعلام نماییم که خود صاحب و خالق و استمرار دهنده ۹ دی و افکار و اندیشه ها و درس ها و عبرتهای آن خواهیم بود. به خصوص مسئولین و مقاماتی که با خلق حماسه ۹ دی میدان ابراز نظر و مدیریت یافته اند ( هر امام جمعه و نماینده و مسئول قضایی و اجرایی ) زیرا وقوع قیام ۹ دی بیمه مسئولیت آنهاست که باید با دفاع از آرمان برپاکنندگان ۹ دی ، حق بیمه خود را بپردازند و خود باید مجری مراسمات ۹ دی باشند نه از دور دست بر آتش گیرند و دیگران را متهم به قیم بودن و مصادره ۹ دی نمایند. یادمان باشد که امنیت حاصل از خروش مردم در ۹ دی بساط مدیریت و قانون گذاری و اجرا را برای بسیاری از افراد در طول ۹ سال اخیر پدید آورده و باید خود پیشگام و پیشقراول گرامیداشت ۹ دی باشند ، و همه را دعوت کنند به حضوری تاریخی نه اینکه منتظر دعوت نامه رسمی باشند.

من به باغی باغبانی می کنم با چشم تر – کز درختش دیگران ، گلهای رنگین می برند

و یا طوری عمل کنیم که فردوسی گفته است :

چنین گفت رستم به اسفندیار -که کردار ماند زما یادگار

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده