ساعت: ۱۶:۵۷ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ شناسه خبر: 36582

.

🔴حذف قشقایی خیال یا واقعیت

آوای جنوب/مهدی پیام روان شناس  و   مدرس دانشگاه

🔺وجود تنوع قومیتی در یک استان و شهرستان مانند انواع گل ها وگیاهان زیبا یک فرصت خدادادی است که چیده شدن هرکدام از این گل ها از زیبایی می کاهد.همین که اقوام مختلف در مناسبت های مختلف با فرهنگ وسبک ها ولباس های محلی خود جلوه ای زیبا و رنگارنگ وشادی افرین به شهر می بخشند غنیمتی جهت ارتقای شادی و پویایی جامعه است.
🔺از طرفی دیگر وجود تنوع قومی و فرهنگی باعث بوجودآمدن خزانه ژنتیکی غنی و تنوع هوشی و خلاقیتی و در نتیجه پیشبرد وتسریع در روند توسعه وپیشرفت شهری خواهد شد وصدها فایده دیگر که از بیان ان صرف نظر می شود

🔺سیاست مداران باید با تاکید براشتراکات و احترام به حقوق آنها و رعایت عدالت اجتماعی در جهت یکپارچه سازی و همسان سازی حرکت کنند تا گاها از تعصب ها و احساسات قومی بکاهند تا ازاین رهگذر ازفرصت تنوع قومی و فرهنگی بیشترین استفاده را درجهت توسعه وپیشرفت شهر بکار ببرند.
🔺متاسفانه اغلب اوقات سیاستمداران و گروه اکثریت حاکم که قدرت را دردست دارند وقتی احساس میکنند منابع (فرض اشتغال) در سطخ کلان وبه طبع آن درسطح خرد با کمبود مواجه است یا خطری جدی از طرف گروه اقلیت احساس کنند، سعی می کنند گروه اقلیت را مورد بی مهری و طرد قرار بدهند که البته این کار بعدا به باتوجه به تجمیع انرژی دریک نقطه محدود وانفجار آن به ضررخودشان تمام خوادشد.
اینجاست که به قول سوزان اولزاک اقدام جمعی ، نژادی و قومی بر سردمنابع شکل می گیرد و کارکردهای اجتماعی سالم را دچار دستخوش میکند.درصورتی که اگر دراین شرایط همان منابع محدود به عدالت تقسیم شود ازچنین بحران هایی جلوگیری خواهد شد.موید این مطلب نظریه مایل هشتر است که می گوید همبستگی و بسیج قومی واعتراض آنها در نتیجه تشدید نابرابری ها شکل می گیرد وبراساس نظریه حسابگرانه وتحلیل هزینه فایده اگرمتقاعد شوند ازطریق این اقدام جمعی به سود بیشتری خواهند رسید بیشتر به این مسئله روی خواهند آورد که البته در این رهگذر نقش نخبگان قومی در ریل گذاری و جهت دهی بسیار حائز اهمیت است.بنابراین اعتراض های جمعی این روزهای قشقائی ها قابل درک وتبیین نظری است.
🔺باتوجه به مقدمه فوق ، درشهرستان گچساران ترک زبانان قشقائی که نسبت به لرزبانان در اقلیت به سرمی برند با این طرحواره و خودانگاره ذهنی زندگی می کنند که از طرف گروه حاکم واکثریت در حال حذف شدن از معادلات استانی وشهرستانی هستند.
با اندکی کنکاش ودقت و تیزبینی درمسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی این روزهای استان و شهرستان مزبور ، قرائن ، شواهد ومستندات عینی ومیدانی از فرضیه حذف پشتیبانی می کند. چون برای حذف یک گروه یا اقلیت دریک جامعه از طریق دو مکانیسم می توان عمل کرد.
🔸۱٫مکانیسم حذف سخت
🔸۲٫ مکانیسم حذف نرم

#درحذف سخت با حمله کردن مستقیم ، استفاده از سلاح های سرد وگرم و جنگ وخون ریزی به مقاصد می رسند. این نوع حذف بیشتر درجوامع ابتدائی بشر وامروزه در کشورهایی مثل میانمار و ژریم صهیونستی و ودرمیان اقوام افریقائی ظهور و بروز دارد.در کشور ما خوشبختانه جز موارد استثناست.
#در حذف نرم که به اعتقاد نگارنده خطرناک ترین ودردناک ترین وبدترین نوع حذف می باشد.با استفاده از سیاست گذاری های نرم وبدور از سروصدا و جنگ وخون ریزی با استفاده از تاکتیک های همچون ایجاد نفاق ، بستن گلوگاه های اصلی وتاثیر گذار وکنترل و… به صورت کاملا حرفه ای گروه هدف را از جامعه حذف می کنند.درموردقشقائی های گچساران این نوع حذف مصداق بیشتری دارد که به اختصاربه چندموردعینی ازتاکتیکها شاره می شود.
🔺یکی از تاکتیک ها در حذف نرم #ایجاد انشقاق و دو یا چند دستگی در گروه هدف است. که این مسئله را از طریق تطمیع شخصی نه جمعی ، بزرگان و تاثیرگذاران آن قوم ویا گروه انجام می دهند .وقتی در بین یک قوم ویا گروهی دو یا چند دستگی ایجاد شد زحمت گروه حاکم هم کمتر خواهد شد.چون استفاده ازسیستم #حذف خود به وسیله خودی اتفاق می افتد ودراین میان عده ای مخالف وعده ای موافق وعده ای جاسوس خواهند شد و درتمامی مسائل به جان هم خواهند افتاد.البته این گروه های مخالف وموافق به مرور زمان جای خودرا باهم عوض خواهند کرد یا تبادل خواهند شد چون در نهایت همگی شان باید بسوزند و بزرگان شان به مهره های سوخته تبدیل شوند. دراین میان گروه اکثریت بدون واگذاری کوچکترین امتیاز از این اختلاف ها بیشترین سود را خواهد برد. این مسئله در شرایط فعلا دربین قشقائی ها کاملا مشهود است.در اینده نه چندان دور نگارنده افشارگری های دردناکی در این خصوص خواهد داشت.
🔺دومین تکنیک از مکانیسم های حذف نرم #حذف نخبگان وتحصیل کرده های آن قوم یا خنثی سازی نخبگان است.
. چون نخبگان قدرت جریان سازی و ریل گذاری و جهت دهی به افکار عمومی را دارند وبهتر متوجه مسائل می شوند .
اگر اندکی دراستخدام های قطره چکانی قشقائی ها دقت کنیم خواهیم دید تمایل گروه حاکم بیشتربه

استفاده از کم تر تحصیل کرده های جوانان قشقایی هست تا بتوانند ازآنها در مشاغل پایین دستی استفاده نمایند. و نخبگان قشقائی را تشویق به کارهای غیر دولتی وغیر مدیریتی مثل پروار بندی بزغاله و …..تشویق میکنند و مرتب در گوش بزرگان قوم میخوانند که از کارهای دولتی بیخیال بشوید وبه کارهای خصوصی وخود اشتغال زایی روی بیارید.هرچند این مسئله در شرایط وجود عدالت مدیریتی و دولتی دربین اقوام و وجود ظرفیت های حداقلی دربین نخبگان وجوانان کاری سودمند هست ولی شرایط فعلی بیشتر جهت انحراف توجه از موضوع اصلی تجویز می شود.
🔺سومین تاکتیک در حذف نرم #بستن ورودی هاست. یعنی جلوگیری از ورود نیروی جوان وآینده دار ساختار های مدیریتی ، در سازمان ها ، نهادها و….. است.استخدام قطره چکانی ونزدیک به صفر قشقائی ها دراین سال هاست موید این مطلب است.
در پتروشیمی از هزارواندی نفر که جذب شده اند کمتر از ده نفر قشقایی است ویا در صنعت نفت بسیار ناچیز و درسایر ادارات نزدیک به صفر است.
🔺چهارم تاکتیک درحذف نرم # حذف گروه اقلیت از پست های کلیدی و نهایتا گماشتن آنها در پست هایی که کمترین نقش را درجامعه سازی و ….دارند.مثلا پست هایی مانند امور عشایر، هواشناسی ، دامپزشکی و اوقاف و…..
🔺پنجمین تاکتیک در حذف نرم #فشار وفقر زیست بوم است.اگر به محلات قشقائی نشین در بافت های فرسوده که بیشترین جمعیت قشقائی را در خود جای داده است دقت کنیم در بدترین شرایط ممکن به سر می برند وبه لحاظ مسائل بهداشتی و امکانات رفاهی وامنیت در پایین ترین سطح ممکن قرار دارند.به عنوان نمونه پیشرفت در بافت های فرسوده قشقائی نشین با سایر محلات را مقایسه کنید.البته درتوجیه این امر عدم توکل مردم قشقائی در بافت های فرسوده را بهانه قرار می دهند که گناهی بس نابخشودنی است. بنابراین دفشار ونا امنی وفقر زیست بوم کوچ احباری را به دنبال دارد.
🔺ششمین تاکنیک در حذف نرم.
#حذف سرمایه گذاری گروه اقلیت می باشد.یعنی برای گروه های سرمایه گذار بیشترین مشکلات و محدودیت ها را بوجود خواهند آورد وبه راحتی امتیاز ها داده نخواهد شد.درمناقصه ها بردی نخواهند داشت و هزاران مسئله دیگر که بسیاری ازآنها درمورد قشقائی ها دراین شهرسان صدق می کند. موارد دیگری وجود دارد که ان شالله در نوشتارهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

لینک کوتاه:
نظرات
  1. ناشناس گفت:

    برادران قشقایی خداقوت این روزها خیلی فعال شدین واقعا خسته نباشید ،حتما بویی به مشامتان رسیده !!

  2. ناشناس گفت:

    مقصرتاجکردونه که دردوره خودش جهت مدیریتهابیشترین توجه رابه قشقایی هاداشته