دو انتصاب جدید در صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد

آوای جنوب

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در احکام جداگانه ای دوتن از مدیران داخلی شبکه دنا را منصوب کرد.
افشارنیا مدیرکل مرکز با صدور احکام  جداگانه ای آقایان علی فرزاد نورایی نسب را بعنوان معاون  پژوهشی ، برنامه ریزی و نظارت و طاهر دارابی بعنوان مدیر اطلاعات و برنامه ریزی منصوب کرد.

در جلسه معارفه ی مدیران جدید مرکز  افشارنیا ضمن قدردانی از زحمات مدیران پیشین این دو حوزه ، خواستار تعامل سازنده و مثبت با حوزه های ستادی برای هم افزایی و ثمربخشی برنامه های تولیدی مرکز شد.

مدیرکل صداوسیمای شبکه دنا همچنین به برگزاری منظم جلسات طرح و برنامه ، براورد و ارزیابی های سه گانه حوزه های تولیدی تاکید داشتند.