.

آوای جنوب 

برخی کاربران فضای مجازی رحیمی را یک کاندید ایضایی در کنار سایر مدعیان جایگزینی تاجگردون می دانند که از بخت و اقبال بالایی هم برخوردار نیست و ماموریت وی انحراف افکارعمومی تا زمان انتخابات و جلوگیری از تخریب کاندیدای اصلی این جریان است.
به گزارش آوای جنوب – با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دوره مجلس گچساران و باشت گمانه زنی ها شدت میگرد که پرداخت به این موضوعات برای مخاطبان رسانه و فضای مجازی جالب توجه به نظر می رسد.

اما مرور این محورها و موضوعات و نگارش آنها در برهه های زمانی مختلف می تواند به نقش ها و ساختارهای مختلفی بیانجامد تا جاییکه آرایش گروه های سیاسی را نیز دچار تغییر می کند.

در جدیدترین این اظهارات می توان به صحبت های یکی از وابستگان تاجگردون اشاره کرد که وی اختلاف میان تاجگردون و رحیمی(فرماندار سابق گچساران) را دامی بیش نمی داند و اشاره میکند این موضوعات فقط جهت اختلاف پراکنی و بازی سیاسی طراحی شده است.

البته برخی کاربران فضای مجازی رحیمی را یک کاندید ایضایی در کنار سایر مدعیان جایگزینی تاجگردون می دانند که از بخت و اقبال بالایی هم برخوردار نیست و ماموریت وی انحراف افکارعمومی تا زمان انتخابات و جلوگیری از تخریب کاندیدای اصلی این جریان است.

در مطلب دیگری که این روزها در فضای مجازی در حال انتشار است هم میتوان به اظهار ارادت دشتی، رییس دفتر نماینده سابق گچساران اشاره داشت که وی علیمراد جعفری دیگر مدعی کرسی نمایندگی مجلس را با الفاظ مثبتی مورد توجه قرار می دهد.

برخی از کاربران فضای مجازی این اظهار نظر را ناشی از آینده نگری دشتی برای آینده سیاسی خود میدانند و می گویند در صورتیکه فضای سیاسی گچساران به نفع جریان اصولگرایی تمام شود دشتی در این موضوع ضرر نکرده باشد